Stand van zaken betreffende de conventie

Terugbetaling

Er is tot op heden geen conventie afgesloten. de honoraria zijn op dit ogenblik vrij vermits er GEEN overeenkomst is, de terugbetaling is gewaarborgd voor alle patiënten, zonder onderscheid,  met als basis  de terugbetaling tarieven 2021; de 25% regel mag NIET worden toegepast tot er een quorumbepaling heeft plaatsgevonden.