Quorumbepaling vastgesteld, wijziging terugbetaling per 01-04

Terugbetaling

De bepaling van het quorum is door het Verzekeringscomité vastgesteld op 15 maart : 83,37 % van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst voor 2021.

Dat betekent meteen dat vanaf 1 april de terugbetaling opnieuw wordt verminderd met 25% voor patiënten die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadplegen.

Details werden in het Verzekeringscomité niet meegedeeld, wat een zeer ongenuanceerd beeld geeft van de realiteit op het terrein. Daarom werd de vraag gesteld naar meer gedetailleerde gegevens in onze Overeenkomstencommissie, en die werden voorgelegd op 21 maart.

Het resultaat daarvan is werkelijk ontluisterend en ligt geheel in de lijn met de gegevens die Axxon via een interne peiling heeft geregistreerd.

In Vlaanderen is 23,01 % van de collega’s gedeconventioneerd, in het Brussels hoofdstedelijk gewest gaat het om 22,12 % van de collega’s, en in Wallonië is 4,97% niet toegetreden. Deze grote regionale verschillen werden ook in 2018 reeds vastgesteld. Onze Waalse collega’s zijn blijkbaar erg tevreden met de huidige overeenkomst.

Over heel het land genomen heeft 16,63 % van de kinesitherapeuten geweigerd toe te treden.

Belangrijke nuance : 58% van de Belgische collega’s werkt uitsluitend als zelfstandige in eigen praktijk. De anderen werken ofwel loontrekkend, ofwel in een gemengd statuut, en van hen weten we dat ze doorgaans verplicht moeten conventionneren om hun baan niet te verliezen. 

Uit de opgevraagde cijfers blijkt voorts dat in totaal 25.487 collega’s werden geteld voor de quorumbepaling, waaronder 1805 in 2020 nieuw erkende kinesitherapeuten.

Ook de verdeling per leeftijdscategorie levert enkele merkwaardige cijfers op.

Krasse tachtigers en negentigers !

Wist u dat er nog 740  collega’s een profiel hebben in de groep 70-79 jaar ? Dat betekent dat ze minstens één prestatie attesteerden in 2019.

Dat er 67 collega’s in de groep 80-89 nog werkten in 2019, en zelfs nog 5 kinesitherapeuten in de leeftijdscategorie 90-99.

Krasse collega’s op zo’n hoge leeftijd … of zouden de cijfers die het RIZIV aanlevert toch niet volledig betrouwbaar zijn ?