Praktische organisatie

Waarom deelnemen aan het systeem van kwaliteitsbevordering? 

Kwaliteit is een must om van goede zorg te kunnen spreken. In de eerste plaats is het dan ook voor de kinesitherapeut zelf belangrijk om steeds zijn kwaliteit in zorg te versterken. Kwalitatief hoogstaande zorg kunnen geven aan patiënten is immers de prioriteit als zorgverstrekker.

Een systeem om de kwaliteit bij kinesitherapeuten te verbeteren, zorgt bovendien voor meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg.

KWALITEITSPREMIE

Kinesitherapeuten die aan de kwaliteitscriteria voldoen, kunnen aanspraak maken op de kwaliteitspremie. Deze premie wordt jaarlijks uitbetaald door het RIZIV. De kwaliteitspremie is belastbaar. Bij het invullen van uw belastingaangifte, geeft u deze aan bij de rubriek ‘Beroepsinkomen’. 

In het najaar van 2017 werd door het RIZIV voor de 1e keer de kwaliteitspremie van € 2.000 uitbetaald aan de kinesitherapeuten die de kwaliteitscriteria 2015 behaalden, dankzij de niet aflatende inspanningen van AXXON in de Conventiecommissie en het Verzekeringscomité. De kwaliteitspremie is aldus definitief verworven, en staat bovendien volledig los staat van het al dan niet toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst.

KWALITEITSREGISTER

Het Nationaal Kwaliteitsregister van de Kinesitherapeuten is een online en publiek register waarin alle kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria gepubliceerd worden. Dit is een efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten terug te vinden die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dankzij dit kwaliteitsregister kan de kinesitherapeut aantonen dat hij regelmatig werkt aan de kwaliteitsverbetering van zijn zorg.

Sinds 1 januari 2016 staan in het kwaliteitsregister alle kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de eerste registratieperiode (2011-2015). Deze kinesitherapeuten blijven geregistreerd in het register op voorwaarde dat ze voldoen aan de criteria van de huidige herregistratieperiode (2016-2018).

Kinesitherapeuten die niet voldeden aan de kwaliteitscriteria van de eerste periode (2011-2015), verschijnen in het kwaliteitsregister zodra ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van de huidige registratieperiode (2016-2018). Ook zij volgen nadien de kwaliteitsnormen van de herregistratie om in het register te blijven staan.