Permanente navorming

Indien u een idee wil krijgen van de permanente navorming die KRM de voorbije jaren heeft georganiseerd voor zijn leden in de regio Mortsel, raadpleeg dan onderstaande bijlage. Ze geeft u een overzicht van de eerste 23 jaar kringwerking.

De bijlagen (artikels, hand-outs, samenvattingen, …) die bij deze navorming horen zijn enkel raadpleegbaar voor KRM-leden met een eigen login via de rubriek “archief” van de activiteitenkalender op deze website.