Nomenclatuurwijziging pseudocodes gaat NIET in op 1 april

Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie

De geplande inkanteling van de bestaande pseudocodes in de nomenclatuur zal niet tijdig gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om nog op 1 april in werking te kunnen treden.

Deze nomenclatuuraanpassing stond ingeschreven in de lopende overeenkomst M21, en is reeds op 25 januari goedgekeurd in het Verzekeringscomité van het RIZIV.

De Raad van State  die een maand de tijd heeft om advies te verlenen omtrent dat nieuw KB, en de diverse ministers die ook hun zegje moeten hebben zijn samen verantwoordelijk voor de laattijdige indiening. 

Op 1 april wijzigt er dus voorlopig niets aan de pseudocodenummers, u kan ze blijven attesteren tot nader order.

De inwerkingtreding van het nieuwe KB wordt nu (realistisch) ingeschat tegen 1 juni 2021.