NIEUWS

Terugbetaling
De bepaling van het quorum is door het Verzekeringscomité vastgesteld op 15 maart : 83,37 % van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst voor 2021. Dat betekent meteen dat [...]
Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie
Vandaag is in het Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat de nomenclatuur wijzigt voor de situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen in de “Fa-lijst” . Het punt [...]
Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie
De geplande inkanteling van de bestaande pseudocodes in de nomenclatuur zal niet tijdig gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om nog op 1 april in werking te kunnen treden. Deze [...]
Begin volgende maand verhuist het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar een nieuw gebouw.