Lid worden

Wordt lid van de Kinesitherapeutenvereniging Regio Mortsel K.R.M.vzw !

Onze kringregio omvat de volgende gemeenten: Mortsel, Hove, Lint, Boechout, Vremde, Kontich en Edegem. Het lidmaatschap van K.R.M.vzw staat open voor elke collega uit de kringregio of daarbuiten, loontrekkend of zelfstandig.

Wat kost het u?

Uw Axxon-lidgeld betaalt u rechtstreeks op de rekening van de beroepsvereniging. Van dat bedrag wordt € 40 teruggestort naar KRM als bijdrage voor de lokale kringwerking.  De rest gaat naar de werking van Axxon. Jammer genoeg volstaan die € 40 per lid niet om de kosten van een volledig jaar kringwerking (zaalhuur, sprekers, didactisch materiaal en consumpties) op te vangen !

Sponsoring bijeen sprokkelen is geen sinecure voor een lokale kring. Daarom vraagt de Raad van Bestuur van K.R.M.vzw van haar leden een extra inspanning om de werking van de kring te vrijwaren. Vanaf 2018 is het lidgeld van K.R.M. op € 40 gebracht. U ontvangt hiervoor uiteraard een fiscaal attest.

Om elke discriminatie te vermijden wordt aan iedereen die geen lid is van Axxon maar enkel aansluit bij K.R.M. een extra bedrag gevraagd: deze leden betalen € 100 euro lidgeld per jaar vanaf 2018. Voltijds loontrekkende collega’s die geen lid zijn van Axxon betalen € 70.

Alle activiteiten worden tijdig elektronisch gecommuniceerd, en zijn tevens te consulteren op onze website .

Wij hebben slechts één advies : wordt of blijf lid van je lokale kring en/of AXXON.

Uw coördinaten up to date houden

Mocht er recent iets gewijzigd zijn aan uw coördinaten, vul dan in elk geval het inschrijvingsformulier volledig in !

Zo blijft onze databank up to date en wordt het secretariaatswerk aanzienlijk vereenvoudigd.

Belangrijk

Indien u lid bent/wordt van Axxon , vergeet dan niet uw kringnummer (107) in te geven op uw persoonlijke fiche via de Axxon-website ! Zoniet beschouwt Axxon u niet als KRM-lid, en ontvangt de kring geen retributie van € 40 voor de werking.

Zie hiervoor de tweede  bijlage: Ingeven kringnummer

U logt eerst in met uw persoonlijke login, en gaat dan naar de rubriek uiterst rechts “mijn gegevens” , subrubriek “persoonlijk”.

Helemaal onderaan kan u 107 KRM ingeven.

Maak uw eigen portfolio aan op PE-online

Registreer u ook bij PE-Online via www.PQK.be.

Zo komen de vergaarde  navormingseenheden automatisch in je portfolio terecht.

Meer weten : Accreditering voor kinesitherapeuten

Bijlage PE-online account aanmaken

Gezocht

Wij streven ernaar om in onze kring lokale vertegenwoordigers te hebben uit alle sectoren en zoeken een aanspreekpunt in elk ziekenhuis en elk rustoord  uit onze regio. Daarom vragen wij kandidaten uit ziekenhuizen en rustoorden contact op te nemen met KRM via de link “contact”

Als lid waarborgt KRM u een aantal voordelen :

  • gratis bijwonen van onze kringactiviteiten
  • gratis deelname aan kwaliteitsbevordering via onze permanente navorming en de peer reviews in de bestaande LOKK-groepen
  • opname in de lijst van bijzondere interessegebieden, nuttig voor de artsen en collega’s,  voor gerichte doorverwijzing
  • gratis plaatsen zoekertjes (bv. werk- en/of interim-aanbieding/aanvraag…)
  • meldpunt: ieder lid kan actief meewerken door voorstellen, vragen of kinesitherapienieuws mee te delen via ons “contact” emailadres, zodat het bestuur op zijn beurt alle leden kan informeren en we eventueel interactief kunnen dialogeren en samenwerken (bv. n.a.v. een peer review, …)
  • onze belangen worden door KRM behartigd bij de lokale overheden en binnen de eerstelijnsgezondheidszorg
  • KRM is een ‘aanspreekpunt’ voor de leden, de partners in de gezondheidszorg en de regionale bevolking
  • KRM werkt samen met de huisartsenkring HRM en de  ziekenhuizen uit de regio

IN GROEP STAAN WE STERKER !