Lexicon Kinesitherapie

Cardiale Kinesitherapie
De cardiale kinesitherapeut is enerzijds gespecialiseerd in de cardio-fitness ter preventie van
hartaandoeningen en anderzijds in de revalidatie van cardiologische patiënten.

Electrotherapie
De electrotherapie is een waardevolle kinesitherapeutische techniek die gebruik maakt van
electrische stroomvormen (in de brede zin) met een therapeutisch doel. Onder de
electrotherapeutische middelen rekenen we : TENS, RSWT, ultrason, sonoforese, kortegolftherapie,
radar, laser-therapie, diadynamische stromen, iontoforese, …

Geriatrische Kinesitherapie
De geriatrische kinesitherapeut heeft zich als kinesitherapeut gespecialiseerd in de
geriatrische problematiek : dementie, valpreventie bij ouderen, CVA, Parkinson, …

Manuele Therapie
De manueel therapeut richt zich op reversiebele aandoeningen van het houdings- en
bewegingsapparaat. Na een grondig onderzoek van het bewegingsapparaat kan de manueel
therapeut beroep doen op specifieke mobilisatie- en manipulatietechnieken.

Medische Trainingstherapie
De medische trainingstherapie is nauw verbonden met de manuele therapie en kan
beschouwd worden als de “opvolger” van de mechanotherapie. Deze oefentherapievorm
past de principes uit de trainingsleer toe, en kan zowel preventief als zuiver therapeutisch
aangewend worden.

Rug- en Nekscholing
De kinesitherapeut die zich gespecialiseerd heeft in de rug- en nekscholing richt zich op
patiënten met biomechanische wervelkolomaandoeningen. Inhoudelijk bestaat een
“rugscholing” meestal uit een instructie (anatomie, biomechanica en pathologie van de
wervelkolom), aanleren van correcte houdingen, correct leren tillen, ergonomie, preventieve
oefentherapie en eventuele reconditionering. Deze werkwijze legt vooral de nadruk op
preventie : primair (nog geen letsel aanwezig), secundair (lichte rugklachten aanwezig) en
tertiair (bij intense rugproblematiek, om erger te voorkomen).

Lymfedrainage
De lymfedrainage is een bijzondere massagetechniek die tot doel heeft om overtollig vocht
en metabole afvalstoffen af te voeren via de lymfebanen. Deze technieken kunnen manueel
of mechanisch uitgevoerd worden. Deze techniek biedt goede resultaten bij oa. mastectomie,
posttraumatisch oedeem, lymfoedeem en sommige acute inflammatoire aandoeningen van
de onderhuidse weefsels.

Psychomotorische Therapie
De psychomotorische therapie beschouwt de patiënt in zijn geheel, in zijn leefmilieu. Het is
terzelfdertijd een pedagogische en psychologische behandeling, die gebruik maakt van
verschillende middelen uit de lichamelijke opvoeding om het gedrag van de patiënt te
verbeteren en te normaliseren.. Centraal staat voor de patiënt het bewust worden van
hetgeen hij doet. Deze therapievorm wordt hoofdzakelijk uitgeoefend in de revalidatie van
neurologische en psychiatrische aard en bij gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij
kinderen en volwassenen.

Pelvische Reëducatie
Een kinesitherapeut met specialisatie in de pelvische reëducatie richt zich op specifieke
revalidatieproblemen bij patiënten met urogenitale aandoeningen. Als therapeutische
middelen maken zij gebruik van specifieke oefeningen, biofeedback, elektrostimulatie en
blaastraining.

Perinatale Kinesitherapie
De kinesitherapeut met specialisatie in de perinatale kinesitherapie kan de aanstaande
moeder voor, tijdens en na de bevalling begeleiden. Vóór de bevalling bestaat de taak van
de kinesitherapeut erin de aanstaande moeder voor te bereiden op een bevalling zonder
angst. Tijdens de bevalling kan de kinesitherapeut, indien gewenst, aanwezig zijn als hulp en
steun. Na de bevalling is er nog de postnatale gymnastiek.

Respiratoire Kinesitherapie
Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie bezit zijn specifieke technieken en
speelt een zeer belangrijke rol in de revalidatie bij ademhalingsproblemen. Enkele veel
gebruikte technieken binnen het domein van de respiratoire kinesitherapie zijn :
aërosoltherapie, tapotagetechnieken, houdingsdrainage, expectoratie technieken, aspiratie,
ademhalingsoefeningen, reactivatieoefeningen,… Mogelijke indicaties zijn reanimatie,
hartziekten, postoperatief, functionele revalidatie in de geriatrie, revalidatie van thoracale
deformaties, ziekten van de luchtwegen ( COPD, bronchitis, emfyseem, asthma bronchiale,
respiratoire paralyse, …)

Sportkinesitherapie
De sportkinesitherapeut is enerzijds gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en
anderzijds in de preventie ervan. Naast het behandelen van de sportletsels speelt de
sportkinesitherapeut ook een belangrijke rol in de trainingsbegeleiding en het geven van
advies en voorlichting. Een sportkinesitherapeut richt zich tot alle sporters, zowel de
competitieve sporters als de recreatieve.

Relaxatie
De relaxatietherapeut maakt gebruik van diverse ontspanningstechnieken. De
relaxatietherapie kent diverse indicaties : bij cardio-vasculaire revalidatie, bij
ademhalingsaandoeningen, gynecologie, psychiatrie, … Er bestaan momenteel verschillende
methodes : autogene training (methode Schultz), progressieve relaxatie (methode
Jacobson), eutonie (methode Alexander), sofrologie (methode Caycedo), methode van
Jarreau en Klotz, methode van Wintrebert, …