Het RIZIV verhuist op 1 maart 2021

Begin volgende maand verhuist het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar een nieuw gebouw.

Vanaf dan kan u het RIZIV bereiken via één gemeenschappelijk contactpunt , het Service Center Gezondheid per telefoon op het nummer 02/524 97 97, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 13 uur, of via een online contactformulier op de RIZIV-website.

De medewerkers van het Service Center coördineren uw vragen, volgen ze op en zorgen ervoor dat ze bij de juiste dienst terechtkomen. 

Deze unieke toegangspoort zou alle contacten met de verschillende diensten van het RIZIV moeten vereenvoudigen.

Om de samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het FAGG te optimaliseren is gekozen om samen één gebouw te delen dat net gerenoveerd is.

De 3 instellingen behouden uiteraard hun identiteit en hun eigen opdrachten.

Vanaf 1 maart geldt als nieuw adres :  Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.