Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek

Wenst u eerst het advies van de kinesitherapeut, een functionele evaluatie of de kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden te kennen, dan kan u voor uw patiënt een “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” voorschrijven.

U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.