Wijziging van de nomenclatuur voor uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie.

Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie

Vandaag is in het Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat de nomenclatuur wijzigt voor de situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen in de “Fa-lijst” .

Het punt h) van §14, 5°, A is daarmee aangepast zodat de verplichting geschrapt wordt om 18 verstrekkingen in de “courante” pathologie aan te rekenen alvorens een behandeling voor een aandoening uit de “Fa-lijst” te attesteren voor situaties die uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen. Daarmee wordt ook de verplichting geschrapt om aan het einde van de 18 zittingen in de “courante” pathologie, aan de hand van een begin- en eindbilan, een duidelijke verbetering van de symptomen aan te tonen.

Beide verplichting waren uitzonderingen op de algemene regels voor het aanrekenen van verstrekkingen voor aandoeningen uit de “Fa”-lijst. Omwille van administratieve vereenvoudiging is daar nu eindelijk komaf mee gemaakt.

Zoals zo vaak met nomenclatuuraanpassingen heeft ook dit KB weer een zeer lange weg afgelegd via alle mogelijke instanties. 

Axxon kreeg dit voorstel goedgekeurd in onze Technische Raad voor kinesitherapie op 14-02-2020. Vervolgens keurde de Overeenkomstencommissie het goed op 23-06-2020, Begrotingscontrole gaf een gunstig advies op 08-07-2020 en het Verzekeringscomité gaf zijn fiat op 13-07-2020.

Alle verdere vertragingen dienen op conto geschreven van de verschillende ministeriële kabinetten die zich met deze materie bemoeien.

De opheffing van deze maateregel gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021, alsof de nomenclatuur al niet ingewikkeld genoeg is !

Daarom raden we u aan ingeval u zo’n patiënt in behandeling neemt of genomen hebt sinds begin dit jaar, gewoon een Fa-kennisgeving in te dienen bij het ziekenfonds, om te vermijden dat u naderhand weer een correctiedocument zal mogen opmaken. De administratieve rompslomp is al bovenmaats.