Geschiedenis

K.R.M. – Kinesitherapeutenvereniging Regio Mortsel

KRM vzw ontstond op initiatief van enkele eerstelijnskinesitherapeuten in 1989. Drijvende kracht was de eerste voorzitter Bart Blyweert.

Naar analogie met de lokale huisartsenkring werd KRM binnen de grenzen van dezelfde geografische regio opgericht.

In 1989 werd onze regionale kring K.R.M. boven de doopvont gehouden. De statuten vermelden de oprichting op 2 augustus 1989 (Belgisch Staatsblad van 9 november 1989).

KRM ontstond met de bedoeling de lokale belangen van de kinesitherapeuten in de eerstelijn in onze regio te behartigen, teneinde de kinesitherapie te bevorderen, en een loyale samenwerking tot stand te brengen tussen collega’s onderling, en tussen kinesitherapeuten en andere zorgverstrekkers en instellingen uit de regio.

KRM richtte zich van bij de start ook op permanente navorming, met de nadruk op het op peil houden van kennis en vaardigheden, getoetst aan praktijk en wetenschap.

Tot op vandaag gebeurt dit op vrijwillige basis: onze leden nemen vrijblijvend deel aan de aangeboden navormingsactiviteiten, worden daar op geen enkele wijze voor vergoed, en betalen jaarlijks een bijdrage om de praktische organisatie ervan te bekostigen.

De bestuursploeg (bestuursorgaan) steekt een deel van zijn vrije tijd in de werking van de kring, zoekt sponsors waar mogelijk, en heeft door deugdelijk bestuur een stevige basis opgezet om de continuïteit van de kringwerking te verzekeren, met een kleine financiële buffer als waarborg.

Onze lokale kring is zijn eerste jaar gestart met 58 leden. In de jaren negentig draaide ons ledenaantal rond 80 collega’s, vandaag de dag maken er ongeveer 100 collega’s deel uit van onze kring.

De stichtende leden vormden de eerste bestuursraad, die 8 man sterk was. Ook bestuursleden kwamen en gingen.

Na het vertrek van de eerste voorzitter (Bart Blyweert) in 1992 werd de bestuursploeg herschikt, en vervoegden drie vrouwelijke collega’s de Raad van Bestuur. Ellen De Clerck was korte tijd voorzitter, tot ze verhuisde. Een ploeg van 5 gedreven ‘originele’ bestuurders stond nadien gedurende lange tijd aan het roer van onze kring.

De activiteiten gingen aanvankelijk door in Zaal ‘De Basiliek’ , Gemeenteplein te Edegem, vervolgens in afspanning” De Jachthoorn “, Doornstraat 11 te Kontich, en tegenwoordig hebben we onze vaste stek in Het Rekreatief, Doornstraat 600 te Wilrijk.

Het KRM-Magazientje was lange tijd ons enig communicatiekanaal met de leden, onder de redactie van voormalig bestuurslid Michel Ursi. Later kwam er een eigen website om de communicatie met onze leden en derden te verzorgen. Michel was ook jarenlang de webmaster van dienst. Wij hopen daarmee een nog vlottere doorstroming mogelijk maken van alle beroepsgebonden informatie naar onze leden.

Meer en meer werd de kring een aanspreekpunt voor multidisciplinaire projecten en nieuwe initiatieven. Denk aan Gezel, het valpreventieproject, de provinciale lezingen, de opgerichte LOKK-groepen, etc. Ook in deze overkoepelede projecten zetten we ons beste beentje voor.

Mijn uitdrukkelijke dank gaat naar de huidige en voormalige bestuursleden voor het vele onbezoldigde werk dat ze al die jaren hebben verzet !

Luk Dieleman, voormalig voorzitter KRM