De tegemoetkoming van het ziekenfonds

Indien uw patiënt in orde is met zijn ziekteverzekering en het voorschrift voldoet aan de hiervoor aangehaalde regels, dan zal hij/zij STEEDS tegemoetkoming genieten voor de kinesitherapeutische zorgen, verstrekt conform de nomenclatuur kinesitherapie.

Vanaf wanneer vermindert de tegemoetkoming?
Voor een courante aandoening vermindert de tegemoetkoming na 18 zittingen;
voor een F-pathologie : pas na 60 zittingen.

Bij een nieuwe situatie of aandoening geniet de patiënt eerst terug opnieuw de normale tegemoetkoming en vermindert deze pas opnieuw na respectievelijk 18 of 60 zittingen.
Voor een E-pathologie vermindert de tegemoetkoming NOOIT.

Situaties met buitengewone tegemoetkoming
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de situaties die in aanmerking komen voor buitengewone tegemoetkoming door het ziekenfonds.

Situaties met buitengewone tegemoetkoming
(= verhoging van de tegemoetkoming van 60 naar 75% voor gewone rechthebbenden en van 80 naar 90% voor rechthebbenden met een voorkeursregeling)
Periode van buitengewone tegemoetkoming
E-lijstonbeperkt
Na reanimatie-verstrekkingen (zie F-lijst voor F-pathologieën)eerste 3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)
Na orthopedische verstrekkingen
(NC-orthopedie: art. 14k)I, §1 en III,b),
– bloedige behandelingen met N ≥ 200
–  therapeutische arthroscopieën met N ≥ 200
eerste 3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)
Na andere heelkundige ingrepen met K>225 of N > 375eerste 3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)