NIEUWS

Terugbetaling
Er is tot op heden geen conventie afgesloten. de honoraria zijn op dit ogenblik vrij vermits er GEEN overeenkomst is, de terugbetaling is gewaarborgd voor alle patiënten, zonder onderscheid,  met [...]
Terugbetaling
De bepaling van het quorum is door het Verzekeringscomité vastgesteld op 15 maart : 83,37 % van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst voor 2021. Dat betekent meteen dat [...]
Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie
Vandaag is in het Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat de nomenclatuur wijzigt voor de situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen in de “Fa-lijst” . Het punt [...]
Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie
De geplande inkanteling van de bestaande pseudocodes in de nomenclatuur zal niet tijdig gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om nog op 1 april in werking te kunnen treden. Deze [...]
Begin volgende maand verhuist het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar een nieuw gebouw.