Belangrijke info voor kinesitherapeuten

Publiciteit (artikel 127 van de GVU-wet)

Verbod op publiciteit

Publiciteit is strikt verboden in 2 gevallen:

  • als ze de kosteloosheid van geneeskundige verstrekkingen vermeldt
  • als ze verwijst naar de tegemoetkoming in de kostprijs van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Regels van deontologische codes

De deontologische codes kunnen ook regels voor publiciteit opleggen (grootte van het naambord, vermelding van de naam in lokale bladen of op websites, enz.), zoals de Code van geneeskundige plichtenleer van de Orde der artsen, en de Gedragsregels voor de kinesitherapeut van de Nationale raad voor de kinesitherapie (FOD Volksgezondheid).