NIEUWS

Terugbetaling
Er is tot op heden geen conventie afgesloten. de honoraria zijn op dit ogenblik vrij vermits er GEEN overeenkomst is, de terugbetaling is gewaarborgd voor alle patiënten, zonder onderscheid,  met [...]