Welkom bij KRM
KRM groepeert alle kinesitherapeuten uit de eerstelijn die gevestigd zijn in Mortsel, Edegem Hove, Lint, Kontich, Boechout en Borsbeek, maar telt onder zijn leden ook collega's woonachtig in onze regio die elders praktijk voeren.

Over de kring

KRM groepeert alle kinesitherapeuten uit de eerstelijn die gevestigd zijn in Mortsel, Edegem, Hove, Lint, Kontich,Boechout en Borsbeek, maar telt onder zijn leden ook collega’s woonachtig in onze regio die elders praktijk voeren, evenals collega’s gevestigd in omringende gemeenten, actief als zelfstandige of in loontrekkend verband in de regio ELZORA.

laatste nieuwtjes

BLIJF OP DE HOOGTE
Terugbetaling
De bepaling van het quorum is door het Verzekeringscomité vastgesteld op 15 maart : 83,37 % van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst voor 2021. Dat betekent meteen dat [...]
Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie
Vandaag is in het Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat de nomenclatuur wijzigt voor de situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen in de “Fa-lijst” . Het punt [...]
Wijziging nomenclatuur uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie
De geplande inkanteling van de bestaande pseudocodes in de nomenclatuur zal niet tijdig gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om nog op 1 april in werking te kunnen treden. Deze [...]
Begin volgende maand verhuist het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar een nieuw gebouw.