Praktische organisatie

BRON van onderstaande informatie : website PQK

LOKK en Peer Review

Een Lokale Kwaliteitsgroep van Kinesitherapeuten (LOKK) kan opgericht worden door een lokale kring of door een groep van individuele kinesitherapeuten met als doel kwaliteitsbevorderend te werken. Deze groep komt regelmatig samen om wetenschappelijke competenties op peil te houden en te actualiseren. Ook deontologische en gezondheidseconomische thema’s komen aan bod, evenals problemen rond de uitoefening van het beroep in de meest brede zin.

Peer review is  het overleg/de bespreking onder gelijken van een onderwerp uit hun professionele werksfeer. Dit kan betrekking hebben op praktijkorganisatie, professionele samenwerking, communicatie met andere actoren, de implementering van een nieuwe methode, …

Zelfevaluatie en intercollegiaal overleg

Zelfevaluatie is de evaluatie van het eigen werk zowel op het vlak van de kennis als van de werkmethodes (actualisering van de zorgtechnieken). Het leidt tot het verbeteren van de eigen beroepsomgeving, zowel voor de organisatie van de zorg als bij het afstemmen van de gezondheidszorgen aan de noden van de patiënten en de maatschappij.