Zorgregio Mortsel is sinds juni 2017 gestart met een nieuw project, namelijk Bewegen op Verwijzing (BOV).

Het werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van KRM, maar we brengen het graag nog eens opnieuw onder de aandacht.

Dit houdt in dat volwassenen met een inactieve of sedentaire levensstijl gemotiveerd worden om meer te bewegen. Samen met een bewegen op verwijzing-coach wordt een persoonlijk beweegplan opgesteld.  Men gaat zoeken naar mogelijkheden  om meer beweging te integreren in het dagelijkse leven of naar een sport die past bij de cliënt.

De overeenkomst M18 werd gsiteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  U hebt nu tot 21 maart de tijd om uw keuze (conventioneren of deconventioneren) door middel van uw eID kenbaar te maken via MyRiziv.

 

Ter herinnering: enkel  indien 40% van dekinesitherapeuten niet toetreedt tot de Overeenkomst kan de discriminatie in terugbetaling ten voordele van de patiënt worden afgeschaft !

Op de jongste algemene vergadering van Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, werd een nieuw en jong bestuur verkozen, met een mandaat voor de komende 4 jaar. 

Het RIZIV heeft de inhoud van de nieuwe overeenkomst deze week online gezet, in afwachting dat ze ook gepubliceerd wordt in het Staatsblad, vermoedelijk op maandag 19 februari. Vanaf de datum van publicatie kan u uw eventuele weigering om toe te treden ingeven via MyRizv.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van het RIZIV.

De nieuwe overeenkomst werd vrijdag jl. goedgekeurd door de Ministerraad, en is verzonden naar het Staatsblad voor publicatie. 

Samen met de publicatie zal de omzendbrief van het RIZIV vertrekken naar alle kinesitherapeuten. De omzendbrief zal de elektronische procedure toelichten die u moet volgen om uw beslissing kenbaar te maken via My RIZIV.

U hebt hiervoor 30 dagen tijd, te tellen vanaf de datum van publicatie in het Staatsblad, en die wordt niet verwacht voor 19-02 e.k.

 

 

Op de jongste vergadering van de Overeenkomstencommissie werd door de ziekenfondsen voorgesteld om de nieuwe overeenkomst M 18 pas te laten ingaan op 1 juni. Als reden gaven ze aan dat de wijzigingen aan de nomenclatuur onmogelijk kunnen geïmplementeerd worden in hun software tegen 1 februari. Nochthans zijn de VI's reeds sinds 22-12 jl. op de hoogte van die wijzigingen. Ze beschikten weliswaar nog niet over de nieuwe pseudocodes die zullen gebruikt worden, maar dat probleem stelt zich evengoed voor onze softwareleveranciers.

Door de gewijzigde wetgeving is er een nieuwe procedure voorzien om uw keuze door te geven aan het RIZIV.

Maandag 15 januari heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV zijn goedkeuring gehecht aan de overeenkomst M 18.

Daardoor kan deze overeenkomst in werking treden op 1 februari 2018 (met terugwerkende kracht) eens ze gepubliceerd is in het Staatsblad.

Deze procedure die publicatie in het Staatsblad vereist is nieuw en wordt voor het eerst toegepast.

Eens M18 gepubliceerd is heeft elke kinesitherapeut 30 dagen de tijd om individueel uit te maken of hij/zij al dan niet toetreedt tot M18.

Bedankt voor uw deelname aan de peiling van afgelopen week. Een overzicht van de resultaten van deze peiling kan u hier raadplegen.

 

 

 

Onze laatste nieuwsbrief voor dit jaar bevat meer informatie over de honoraria en terugbetalingen met ingang van 1 januari 2018.

U kan hem hier nalezen.

Pagina's