Na maanden van dovemansgesprekken in de Overeenkomstencommissie is voor Axxon de maat vol.

Daarom heeft de beroepsvereniging vandaag een persbericht de wereld ingestuurd, om er op te wijzen dat de houding van de ziekenfondsen uiterst nadelig is voor de  patiënten en voor de kinesitherapie.

Lees het bewuste persbericht hier.

 

Het jaar is intussen 5 maand oud, maar het ontbreekt nog steeds aan een overeenkomst met de ziekenfondsen.

De leiden ambtenaar van het RIZIV beweert dat de afgelopen overeenkomst van 2015 "stilzwijgend" verlengd is ... door hem zelf in eigen persoon.

Diverse ingewonnen juridische adviezen spreken dat formeel tegen op verschillende punten.

Zo zouden kinesitherapeuten zich stilaan voelen, nu er na maanden gepalaber in de overeenkomstencommissie nog steeds geen enkel teken van goede wil te bespeuren valt aan de zijde van de ziekenfondsen.

Dinsdag 23 februari is er opnieuw geen eerbaar vergelijk gevonden om een overeenkomst af te sluiten voor 2016 in onze overeenkomstencommissie.

Buiten de kinesitherapeuten is er nog één groep verstrekkers die nog steeds zonder overeenkomst de situatie op het terrein trotseert.

De vrijstelling waarvoor de FVIB ijvert heeft men nog niet in handen voor alle vrije beroepen. Momenteel zijn enkel de tandartsen nog vrijgesteld (door Europees arrest een paar jaar terug).

Op de jongste vergadering van de overeenkomstencommissie heeft Axxon voet bij stuk gehouden, en niets getekend.

Elk geconventioneerd kinesitherapeut kan een aanvraag indienen tot het bekomen van de telematicapremie, als tegemoetkoming voor de kosten van het gebruik van een gehomologeerd softwarepakket. De lijst van gehomologeerde pakketten werd eerder door ons gepubliceerd op 18-10.

Uit hun bevraging is gebleken dat 74 % van de collega’s akkoord gaat met het ondertekenen van een éénjarige overeenkomst op basis van een aantal vooropgestelde en duidelijke prioriteiten... Axxon stelt deze optie voor omdat niet tekenen geen oplossing is, aldus hen. Hun ervaring leert dat de overeenkomstencommissie wel degelijk functioneert, vermits ze minstens 4 van de 5 prioriteiten van 2015 gerealiseerd hebben (sic).

Pagina's