De nieuwe overeenkomst werd vrijdag jl. goedgekeurd door de Ministerraad, en is verzonden naar het Staatsblad voor publicatie. 

Samen met de publicatie zal de omzendbrief van het RIZIV vertrekken naar alle kinesitherapeuten. De omzendbrief zal de elektronische procedure toelichten die u moet volgen om uw beslissing kenbaar te maken via My RIZIV.

U hebt hiervoor 30 dagen tijd, te tellen vanaf de datum van publicatie in het Staatsblad, en die wordt niet verwacht voor 19-02 e.k.

 

 

Op de jongste vergadering van de Overeenkomstencommissie werd door de ziekenfondsen voorgesteld om de nieuwe overeenkomst M 18 pas te laten ingaan op 1 juni. Als reden gaven ze aan dat de wijzigingen aan de nomenclatuur onmogelijk kunnen geïmplementeerd worden in hun software tegen 1 februari. Nochthans zijn de VI's reeds sinds 22-12 jl. op de hoogte van die wijzigingen. Ze beschikten weliswaar nog niet over de nieuwe pseudocodes die zullen gebruikt worden, maar dat probleem stelt zich evengoed voor onze softwareleveranciers.

Door de gewijzigde wetgeving is er een nieuwe procedure voorzien om uw keuze door te geven aan het RIZIV.

Maandag 15 januari heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV zijn goedkeuring gehecht aan de overeenkomst M 18.

Daardoor kan deze overeenkomst in werking treden op 1 februari 2018 (met terugwerkende kracht) eens ze gepubliceerd is in het Staatsblad.

Deze procedure die publicatie in het Staatsblad vereist is nieuw en wordt voor het eerst toegepast.

Eens M18 gepubliceerd is heeft elke kinesitherapeut 30 dagen de tijd om individueel uit te maken of hij/zij al dan niet toetreedt tot M18.

Bedankt voor uw deelname aan de peiling van afgelopen week. Een overzicht van de resultaten van deze peiling kan u hier raadplegen.

 

 

 

Onze laatste nieuwsbrief voor dit jaar bevat meer informatie over de honoraria en terugbetalingen met ingang van 1 januari 2018.

U kan hem hier nalezen.

Op 21 december heeft Axxon met zeer gemengde gevoelens een "mini-overeenkomst" getekend na uren onderhandelen met het RIZIV en de VI's. Het was net niet met ‘het mes op de keel’, maar er was geen echt alternatief, tenzij men alle inspanningen van de gemandateerden de voorbije maanden verloren wou laten gaan.

In een uitgebreide nieuwsbrief wordt omstandig toegelicht wat die overeenkomst juist inhoudt.

U kan hem hier lezen.

Na vijf vergaderingen van de Overeenkomstencommissie in 1 maand tijd, waarvan de laatste meer dan 5 uur in beslag nam, is “een mini-overeenkomst” afgesloten tussen de Verzekeringsinstellingen en Axxon. Van bij de aanvang van de gesprekken was het duidelijk dat het kabinet De Block geen eurocent zou toevoegen aan de krappe indexmassa van 13,349 miljoen euro (1,68%). De betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector in 2018 (de belofte in punt 5 van het Convenant) is door het Verzekeringscomité dus NIET ingevuld.

Bedankt om ons uw mening te laten kennen met betrekking tot de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst.

De resultaten van de peiling, die 5 dagen online liep,  kan u hier raadplegen :

resultaten peiling M18

 


 

 

De federale regering zet zwaar in op reïntegratietrajecten om langdurige zieken weer naar werk te begeleiden. In zo'n traject gaat een bedrijfsarts of een controlearts van het ziekenfonds in samenspraak met de langdurig zieke op zoek naar een job die hij of zij wél nog kan uitvoeren, al dan niet deeltijds.

Het probleem: de adviserend artsen van de mutualiteiten kunnen het niet meer bolwerken. Meer zelfs, steeds meer artsen van de mutualiteit zitten op dit moment zélf thuis of dreigen uit te vallen. Bij de CM is al één op de vijf artsen buiten strijd. 

Pagina's