Dat niemand nog durft te ontkennen dat het Belgisch gerecht zich bijzonder vlijtig kwijt van zijn taak ! De raad van State velde dit jaar tijdens de zomervakantie al een derde arrest dat onze sector aangaat.

Het RIZIV gaat alsnog de onterecht verminderde terugbetaling van kinesitherapiebehandelingen bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut vergoeden voor de periode van 1 mei tot en met  31 december 2017.  

Daarmee geeft het uitvoering aan het Arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

Zwembad Den Bessem is integraal toegankelijk

Je hebt wellicht al gehoord over het nieuwe intergemeentelijke zwembad Den Bessem in Mortsel. Maar wist je ook dat het integraal toegankelijk is? Hierdoor onderscheidt het zich van zwembaden uit de omgeving. Het groot bad telt 25m op 14.5m, én er is ook een bijhorend instructiebad van 12.5m op 7m.

Wat maakt Den Bessem integraal toegankelijk?

Wat vooraf ging..

Op 10 april 2017 dienden Axxon en een individuele kinesitherapeute bij de Arbeidsrechtbank van Brussel  een verzoekschrift in tot nietigverklaring van de conventie M/17 en van de begeleidende omzendbrief.

Op 10 mei deden zij hetzelfde bij de Raad van State.

Voorbije maandag kwam de uitvoering van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019 opnieuw ter sprake in het Verzekeringscomité van het RIZIV, nadat het een eerste keer op agenda stond op 25 februari.

Over de uitvoering van dat arrest bestaat geen enkele twijfel meer, tot die conclusie zijn Axxon en het RIZIV in het bijzijn van de advocaten gekomen op het overleg daarover op 25 maart jl.

Het memorandum 2019 van Axxon:  14 punten voor meer levenskwaliteit

Zo vertolkt AXXON niet alleen de belangrijkste problemen waarmee de sector momenteel kampt, maar reikt het ook op oplossingen aan die de fundamenten van onze sociale verzorgingsstaat helpen verstevigen.

Het schetst een duidelijk overzicht van waar de kinesitherapie vanwaar de kinesitherapie vandaag staat, en waar ze in de toekomst naartoe moet.

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van donderdag 28 maart is het wetsontwerp inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met zijn amendementen (parlementair document 54K3441) aangenomen.

Dit betekent dat de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten die een gedeconventioneerde kinesitherapeut raadplegen zal worden afgeschaft.

Het is nu aan de volgende regering om de uitvoeringsbesluiten en datum van inwerkingtreding vast te leggen.

In een reactie op de studie van de Socialistische Mutualiteiten i.v.m. ereloonsupplementen door zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis moeten volgens de beroepsvereniging van kinesitherapeuten (Axxon) de geconventioneerde kinesitherapeuten het tariefakkoord respecteren.

Het aanrekenen supplementen door geconventioneerde kinesitherapeuten is totaal onwettig. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de mutualiteiten die hierin samen met het RIZIV actie moeten ondernemen !

Uit de telling door het RIZIV blijkt dat dit jaar 3861 kinesitherapeuten niet zijn toegetreden tot de lopende overeenkomst.

Hun aantal is met 1 % gestegen ten opzicht van vorig jaar. 

In het Nederlandstalig landsgedeelte  is het aantal gedeconventioneerden duidelijk meer uitgesproken dan aan franstalige kant.

Vanuit Axxon is er hard gewerkt aan een memorandum voor de kinesitherapie in aanloop naar de federale verkiezingen van mei.
Mogelijks hebt u dit al elders gelezen.

In bijlage bezorgen wij u een pdf-versie van dit memorandum.

 

Pagina's