De nieuwe federale regering moet op zoek moet naar ruim 17 miljard euro aan besparingen, onvermijdelijk komt daarbij de ziekteverzekering in het vizier. Waar mag onze sector zich aan verwachten ? Lees het in onze jongste Nieuwsbrief.

Vanaf 1 september start het RIZIV met een nieuwe regeling voor patiënten met CVS. Die houdt in dat kinesitherapie (18 zittingen) en cognitieve gedragstherapie worden terugbetaald. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen weigert zich echter achter die regeling te scharen. Lees hier meer over de diagnostische centra, en bekijk het standpunt van de klinisch psychologen.

De bijzondere bekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie, de manuele therapie, de neurologische kinesitherapie, de pediatrische kinestherapie, de pelvische reëducatie en de perinatale kinesitherapie, en de respiratoire kinesitherapie worden officieel ingesteld.

Lees hier de toelichting van de voormalige voorzitter van de Nationale Raad.

 

Op een persconferentie presenteerde mevrouw Onkelinx onlangs , in aanloop naar de verkiezingen, wat -dankzij haar beleid- de overheid vandaag kan aanbieden als e-service ... aan artsen en apothekers.  En wat heeft de minister ons te bieden ?

 

Vanaf 1 mei 2014 wordt de discriminatie van de kinesitherapeut die uitsluitend in de M-nomenclatuur werkt en attesteert, bevestigd door een nieuwe nomenclatuurwijziging die Axxon onder het goedkeurend oog van het RIZIV in consensus met de ziekenfondsen heeft uitgewerkt. Raadpleeg onze jongste KRM-Nieuwsbrief voor meer informatie.

Aangezien er nog steeds geen uitspraak ten gronde is rond een vrijstelling van de billijke vergoeding voor alle zelfstandige zorgverleners, geldt deze vrijstelling voorlopig enkel voor tandartsen en orthodontisten.

Sinds 13 januari staat het lang beloofde kwaliteitsregister online op www.kinesitherapie.be

Dit beantwoordt spijtig genoeg geenszins aan wat PQK 5 jaar lang naar voor heeft geschoven qua inhoud en voorwaarden.

Op de website van Pro-Q-Kine leest men over het kwaliteitsregister letterlijk het volgende :

“ Het Belgisch kwaliteitsregister van de kinesitherapie dient een autonoom orgaan te zijn met een draagvlak binnen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de representatieve beroepsvereniging(en).

Onze activiteitenkalender voor het voorjaar 2014 ligt vast !

U kan hem hier raadplegen.

Er is op de valreep een overeenkomst afgesloten, zo liet Axxon weten.

Ons lijkt het veeleer het uitschrijven van ongedekte cheque.

In de overeenkomstencommissie is een en ander misgelopen, met naar alle waarschijnlijkheid directe gevolgen voor uw indexering op 1 januari. Axxon tracht in een weblog de rollen nu om te keren, maar dat klopt o.i. niet.

Lees hier ons commentaar.

Pagina's