Onze sector blijkt eens te meer geen prioriteit voor het RIZIV. In het recent verschenen jaarverslag 2013 dat de activiteiten van het RIZIV overloopt en bespreekt, komen in het 3e deel - dat de evolutie van de verzekering bespreekt- de kinesitherapeuten niet eens voor.

Uit deel 5 (statistische gegevens) blijkt dat we als sector ter plaatse blijven trappelen: we moeten het stellen met een aandeel van 2,4 % van het globale RIZIV-budget, opnieuw een daling met 0,1 % t.o.v. het voorgaande jaar, en ver onder het aandeel dat we in de ZIV hadden in 2001 (3,2%).

De ziekenfondsen legden op 6 oktober in het Verzekeringscomité van het RIZIV hun begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg voor 2015 op tafel, maar dat werd afgewezen door de zorgverleners en de ziekenhuizen.

De beroepsvereniging heeft op 26-09 een oproep gelanceerd om individueel de conventie op te zeggen vanaf 01-01-2015.

In onze jongste KRM-Nieuwsbrief leest u hierover meer details.

Een modelformulier kan u hier downloaden.

 

Het meerjarenplan dat in de laatste drie overeenkomsten stond ingeschreven, blijkt zes jaar later over de hele lijn mislukt voor de kinesitherapeuten. Momenteel onderhandelt Axxon een nieuwe overeenkomst die moet ingaan op 01.01. 2015. De beroepsvereniging tracht daarbij enkele blunders uit 2013 recht te trekken. De vraag is echter of de nodige middelen beschikbaar zullen zijn.

Lees hierover meer in onze nieuwsbrief.

Axxon heeft als representatieve beroepsvereniging voor de Belgische kinesitherapeuten de beide co-formateurs Michel en Peeters een nota bezorgd, die u hier kan raadplegen.

Eerder dit jaar schreef de beroepsvereniging al een uitgebreid memorandum, dat u hier nog eens kan nalezen.

De nieuwe federale regering moet op zoek moet naar ruim 17 miljard euro aan besparingen, onvermijdelijk komt daarbij de ziekteverzekering in het vizier. Waar mag onze sector zich aan verwachten ? Lees het in onze jongste Nieuwsbrief.

Vanaf 1 september start het RIZIV met een nieuwe regeling voor patiënten met CVS. Die houdt in dat kinesitherapie (18 zittingen) en cognitieve gedragstherapie worden terugbetaald. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen weigert zich echter achter die regeling te scharen. Lees hier meer over de diagnostische centra, en bekijk het standpunt van de klinisch psychologen.

De bijzondere bekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie, de manuele therapie, de neurologische kinesitherapie, de pediatrische kinestherapie, de pelvische reëducatie en de perinatale kinesitherapie, en de respiratoire kinesitherapie worden officieel ingesteld.

Lees hier de toelichting van de voormalige voorzitter van de Nationale Raad.

 

Op een persconferentie presenteerde mevrouw Onkelinx onlangs , in aanloop naar de verkiezingen, wat -dankzij haar beleid- de overheid vandaag kan aanbieden als e-service ... aan artsen en apothekers.  En wat heeft de minister ons te bieden ?

 

Pagina's