Als kinesitherapeut kunt u een forfaitaire tegemoetkoming van 800 euro krijgen in de kosten van het softwarepakket dat u gebruikt voor het elektronisch beheer van uw patiëntendossiers.

Alle informatie hieromtrent kan u hier nog eens nalezen.

Enkele tientallen adviserend geneesheren dienen elk jaar een aanvraag in voor het sociaal statuut, terwijl ze voltijds aan de slag zijn als bediende en in die hoedanigheid een wettelijk pensioen opbouwen. Toch zou het RIZIV hen tot nog toe dat sociaal statuut zonder enige vorm van controle hebben toegekend.


De integrale tekst van de nieuwe overeenkomst kan u raadplegen onder de rubriek 'beroepsgebonden informatie', onderdeel "RIZIV".

Deze overeenkomst loopt van 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.

Axxon is er in geslaagd, door zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst, een aantal cruciale punten naar de Griekse kalender te verwijzen. Met de felicitaties van het RIZIV is de beroepsvereniging plat op z'n buik gegaan in ruil voor een lege doos.

De provinciale koepel van Antwerpse kringen heeft op 15 januari een schrijven gericht aan de voltallige raad van bestuur van Axxon-Ptib. In dat schrijven zetten ze hun bedenkingen n.a.v. het voorstel van mini-overeenkomst op een rijtje. U leest de volledige inhoud hieronder.

Axxon heeft in zijn voorliggend voorstel van mini-conventie een accrediteringsforfait en een dringende herwaardering van de verplaatsingsonkost plots geschrapt ...

De overeenkomstencommissie van vrijdag 19 december was opnieuw een maat voor niets. Axxon heeft tijdens die vergadering een ultiem voorstel geformuleerd, met als bedoeling een overeenkomst af te sluiten voor maximaal één jaar. Zowel het RIZIV als de ziekenfondsen gaan deze week in winterslaap, en hebben bedenktijd gevraagd tot 6 januari 2015 "om de voorstellen verder te onderzoeken" .

Het overleg van 9 december met de voogdijminister liet aan duidelijkheid niets te wensen over: geen bijkomende middelen voor onze sector in 2015. Het budget ligt vast, wordt niet geïndexeerd en er worden geen afspraken geduld in de nog af te sluiten overeenkomst die invloed zouden kunnen hebben op dit budget.

Tijdens de overeenkomstencommissie van 10-12-2014 bleek dat de standpunten van Axxon de VI’s enkel verder uit elkaar groeien.

Net zoals de voorbije maanden heeft de vergadering van de overeenkomstencommissie op 4 december jl. een nieuwe overeenkomst nog geen stap dichterbij gebracht. Axxon heeft een aantal voorwaarden geformuleerd om tot een mogelijke nieuwe conventie te komen.

Voor de kinesitherapie betekenen de regeringsmaatregelen een inlevering op het budget 2015 van 3,673 miljoen euro (0,52% van het oorspronkelijk geraamde budget voor volgend jaar).

Pagina's