Het partieel budget voor onze sector voor volgend jaar is vastgelegd op € 714.391.000.
Dit is een stijging met 3 % ten opzichte van 2015, enkel bedoeld om de geraamde consumptiestijging voor 2016 te financieren. Er werd geen indexmassa toegekend (0,63%, wordt ingehouden door de regering), en er is nul euro uitgetrokken voor "nieuwe initiatieven".
Het blijft gissen of er nog iets mogelijk wordt gemaakt vanuit het budget van 10 miljoen euro, bestemd om de meest dringende behoeften bij de "paramedici" in te vullen. Het ziet er vandaag dus naar uit dat u per 01-01-2016 niets extra ontvangt. De overeenkomstencommissie vergadert terug op 8 december.

Vanaf 2016 komen nog slechts een viertal (nederlandstalige) softwarepakketten in aanmerking voor uw telematicatoelage (€ 800). Het gaat om de pakketten die de homologatieprocedures met succes hebben overleefd.

De lijst kan u hier raadplegen.

Beschikt u nog over een ander pakket, dan wordt het hoog tijd om een conversie van uw database te vragen naar een van de vier gehomologeerde pakketten.

Onvoldoende middelen om de noodzakelijke behoeften in te vullen.

Onder de ronkende titel "Goed nieuws onder de zon" kondigde Axxon begin juli veelbelovende resultaten aan in de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst (2016). Ondertussen blijkt dat de tijd bijna om is om ook maar iets te realiseren na "1 jaar van reflexie zonder indexatie". In realiteit staat men nog nergens, en de laatste berichten beloven weinig goeds voor volgend jaar. 

De jongste KRM-Nieuwsbrief overloopt de voorlopige 'resultaten'. Ga naar de desbetreffende rubriek.

De werkgroep over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van de organisatie van het ziekenhuislandschap is recent van start gegaan.

Het aantal uitkeringsgerechtigden in invaliditeit is op 4 jaar tijd gestegen met 24,67%, een cijfer waarbij zelfs het RIZIV zich vragen stelt.
De uitkeringen voor invaliden in het stelsel van de loontrekkenden bedroegen 3.100.941.756,31 EUR in 2010 en zijn gestegen naar 4.138.510.213,38 EUR in 2014, wat een stijging van 33,46 % betekent !

Stad en OCMW Mortsel bundelen samen met woonzorgcentrum Meerminnehof en Mayerhof, GZA Sint Jozef, psychiatrisch centrum Sint Amedeus en ECD ORION en KA Mortsel hun krachten opdat dementie in Mortsel niet vergeten wordt.

Reeds geruime tijd wordt in de betrokken werkgroep van de Technische Raad gesproken over de nieuwe procedure voor CVS-patiënten die van kracht zou worden, en die  de verplichte passage inhoudt via een multidisciplinair referentiecentrum  dat het te volgen programma samenstelt in overleg met de HA, waarna pas kinesitherapie kan worden voorgeschreven.

Deze nieuwe procedure kan nog altijd niet van start gaan, wat dus een vacuüm veroorzaakt voor nieuwe patiënten.

Een van onze leden meldt ons dat een ziekenfonds (CM) recent zijn ingediend kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie heeft geweigerd wegens niet conform aan de huidige wetgeving.

Bij navraag blijkt dat het kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie inderdaad is aangepast is met ingang van 1 mei 2015.

Het gaat om enkele futiele aanpassingen die aan de essentïe van de inhoud niets veranderen.

Pagina's