De bijzondere bekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie, de manuele therapie, de neurologische kinesitherapie, de pediatrische kinestherapie, de pelvische reëducatie en de perinatale kinesitherapie, en de respiratoire kinesitherapie worden officieel ingesteld.

Lees hier de toelichting van de voormalige voorzitter van de Nationale Raad.

 

Op een persconferentie presenteerde mevrouw Onkelinx onlangs , in aanloop naar de verkiezingen, wat -dankzij haar beleid- de overheid vandaag kan aanbieden als e-service ... aan artsen en apothekers.  En wat heeft de minister ons te bieden ?

 

Vanaf 1 mei 2014 wordt de discriminatie van de kinesitherapeut die uitsluitend in de M-nomenclatuur werkt en attesteert, bevestigd door een nieuwe nomenclatuurwijziging die Axxon onder het goedkeurend oog van het RIZIV in consensus met de ziekenfondsen heeft uitgewerkt. Raadpleeg onze jongste KRM-Nieuwsbrief voor meer informatie.

Aangezien er nog steeds geen uitspraak ten gronde is rond een vrijstelling van de billijke vergoeding voor alle zelfstandige zorgverleners, geldt deze vrijstelling voorlopig enkel voor tandartsen en orthodontisten.

Sinds 13 januari staat het lang beloofde kwaliteitsregister online op www.kinesitherapie.be

Dit beantwoordt spijtig genoeg geenszins aan wat PQK 5 jaar lang naar voor heeft geschoven qua inhoud en voorwaarden.

Op de website van Pro-Q-Kine leest men over het kwaliteitsregister letterlijk het volgende :

“ Het Belgisch kwaliteitsregister van de kinesitherapie dient een autonoom orgaan te zijn met een draagvlak binnen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de representatieve beroepsvereniging(en).

Onze activiteitenkalender voor het voorjaar 2014 ligt vast !

U kan hem hier raadplegen.

Er is op de valreep een overeenkomst afgesloten, zo liet Axxon weten.

Ons lijkt het veeleer het uitschrijven van ongedekte cheque.

In de overeenkomstencommissie is een en ander misgelopen, met naar alle waarschijnlijkheid directe gevolgen voor uw indexering op 1 januari. Axxon tracht in een weblog de rollen nu om te keren, maar dat klopt o.i. niet.

Lees hier ons commentaar.

De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40 %  gestegen, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV; dat van de huisartsen is in dezelfde periode meer dan verdubbeld. De kinesitherapeut verdient gemiddeld 33.107 euro per jaar, 39.728 euro indien hij het remgeld volledig vraagt.

Lees hier  de KRM-nieuwsbrief.

 

Op onze KRM-ledenpagina leest u meer over de perspectieven van een mogelijke overeenkomst vanaf 2014.

Pagina's