Onvoldoende middelen om de noodzakelijke behoeften in te vullen.

Onder de ronkende titel "Goed nieuws onder de zon" kondigde Axxon begin juli veelbelovende resultaten aan in de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst (2016). Ondertussen blijkt dat de tijd bijna om is om ook maar iets te realiseren na "1 jaar van reflexie zonder indexatie". In realiteit staat men nog nergens, en de laatste berichten beloven weinig goeds voor volgend jaar. 

De jongste KRM-Nieuwsbrief overloopt de voorlopige 'resultaten'. Ga naar de desbetreffende rubriek.

De werkgroep over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van de organisatie van het ziekenhuislandschap is recent van start gegaan.

Het aantal uitkeringsgerechtigden in invaliditeit is op 4 jaar tijd gestegen met 24,67%, een cijfer waarbij zelfs het RIZIV zich vragen stelt.
De uitkeringen voor invaliden in het stelsel van de loontrekkenden bedroegen 3.100.941.756,31 EUR in 2010 en zijn gestegen naar 4.138.510.213,38 EUR in 2014, wat een stijging van 33,46 % betekent !

Stad en OCMW Mortsel bundelen samen met woonzorgcentrum Meerminnehof en Mayerhof, GZA Sint Jozef, psychiatrisch centrum Sint Amedeus en ECD ORION en KA Mortsel hun krachten opdat dementie in Mortsel niet vergeten wordt.

Reeds geruime tijd wordt in de betrokken werkgroep van de Technische Raad gesproken over de nieuwe procedure voor CVS-patiënten die van kracht zou worden, en die  de verplichte passage inhoudt via een multidisciplinair referentiecentrum  dat het te volgen programma samenstelt in overleg met de HA, waarna pas kinesitherapie kan worden voorgeschreven.

Deze nieuwe procedure kan nog altijd niet van start gaan, wat dus een vacuüm veroorzaakt voor nieuwe patiënten.

Een van onze leden meldt ons dat een ziekenfonds (CM) recent zijn ingediend kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie heeft geweigerd wegens niet conform aan de huidige wetgeving.

Bij navraag blijkt dat het kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie inderdaad is aangepast is met ingang van 1 mei 2015.

Het gaat om enkele futiele aanpassingen die aan de essentïe van de inhoud niets veranderen.

De blauwe getuigschriften voor verstrekte hulp (groene voor vennootschappen) worden op 1 juli aanstaande vervangen door een nieuw model.

Voor het gebruik van de  oude getuigschriften komt er - na aandringen van de verstrekkers-  een overgangsperiode: vanaf 30 juni 2016 dienen alle zorgverstrekkers dit nieuwe GVVH te gebruiken.

De aanpassingen kaderen in de uitvoering van gewijzigde wetgeving.

Belangrijke wijzigingen :

- er is nog slechts 1 model, identiek voor vennootschappen en natuurlijke personen;

Axxon kondigde vorige week reeds enkele resultaten aan die betrekking hebben op de werkzaamheden in de Overeenkomstencommissie.

Wij stellen vast dat in werkelijkheid nog geen enkel punt concreet is gerealiseerd,

tenzij dan het rapport over de controle op het naleven van 85%-regel, een taak die het IMA (Intermutualistisch Agentschap) vervult, en waarvoor het zich overigens royaal laat betalen door het RIZIV.

Huisbezoeken

Pagina's