De overeenkomst met de ziekenfondsen werd door Axxon geldig opgezegd.

Dat impliceert dat de huidige overeenkomst M 15 - die éénzijdig via een achterpoortje begin dit jaar door de leidend ambtenaar van het RIZIV "stilzwijgend werd verlengd" - een einde neemt op 31-12-2016.

Wij blijven nog steeds van mening dat er vandaag geen overeenkomst van kracht is: in de tekst van M15 werd uitdrukkelijk bepaald dat deze ten einde liep op 31-12-2015.

Axxon neemt echter geen enkel risico op dat vlak, en heeft dus officieel de opzegging betekend bij het RIZIV.

Het ziet er naar uit dat de kinesitherapiesector weer op zoek moet naar bijkomende besparingen: maatregelen waardoor op de uitgaven wordt bespaard vanaf 01-01-2017. Reden hiervoor is de overschrijding van de begrotingsdoelstelling in 2015, die met zich brengt dat het voor 2016 voorziene budget ook zal worden overschreden, omdat het benodigde budget -bij constant beleid- voor 2016 te laag werd ingeschat. 

Vast staat dat er ingrepen gepland zijn in de groep van zware pathologieën (E-pathologie) die 5 miljoen euro moeten opbrengen.

De permanente navormingsactiviteiten van KRM voor het najaar zijn definitief bevestigd, het programma kan u raadplegen onder de KRM-activiteitenkalender. 

In de overeenkomstencommissie heeft Axxon op 16 augustus jl. zijn nota neergelegd met commentaar aangaande het auditrapport dat voor de vakantie werd bekendgemaakt. Zoals gemeld werd de begrotingsdoelstelling voor onze sector in 2015 overschreden.

De reden(en) waarom leiden tot discussie binnen de commissie, want sommige ziekenfondsen dringen sterk aan op correctiemaatregelen voor die sectorten die hun budget vorig jaar hebben overschreden, dus ook de kinesitherapie.

Op het ogenblik dat de overeenkomstencommissie eind juni in de buurt van een nieuwe overeenkomst voor 2016 was beland, heeft een korte mededeling van het kabinet van de voogdijminister de werkzaamheden voorlopig doen opschorten, in afwachting van de beslissingen van het begrotingsconclaaf van de regering, later deze zomer.

Lees hierover de jongste Nieuwsbrief van KRM (27-06). U vindt hem onder de gelijknamige rubriek in de bovenbalk.

 

Na maanden van dovemansgesprekken in de Overeenkomstencommissie is voor Axxon de maat vol.

Daarom heeft de beroepsvereniging vandaag een persbericht de wereld ingestuurd, om er op te wijzen dat de houding van de ziekenfondsen uiterst nadelig is voor de  patiënten en voor de kinesitherapie.

Lees het bewuste persbericht hier.

 

Het jaar is intussen 5 maand oud, maar het ontbreekt nog steeds aan een overeenkomst met de ziekenfondsen.

De leiden ambtenaar van het RIZIV beweert dat de afgelopen overeenkomst van 2015 "stilzwijgend" verlengd is ... door hem zelf in eigen persoon.

Diverse ingewonnen juridische adviezen spreken dat formeel tegen op verschillende punten.

Zo zouden kinesitherapeuten zich stilaan voelen, nu er na maanden gepalaber in de overeenkomstencommissie nog steeds geen enkel teken van goede wil te bespeuren valt aan de zijde van de ziekenfondsen.

Dinsdag 23 februari is er opnieuw geen eerbaar vergelijk gevonden om een overeenkomst af te sluiten voor 2016 in onze overeenkomstencommissie.

Pagina's