Beter geen conventie met mogelijke gevolgen voor de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie dan een slechte overeenkomst die de kinesitherapeuten opnieuw 2 jaar gijzelt en geen enkele garantie biedt om op korte termijn andere en betere denkpistes te ontwikkelen. Het  door de voogdijminister in opdracht van de regering opgelegde budget volstaat niet om de basisbehoeften inzake zorgverstrekking voor de patiënten te verzekeren.

Aanstaande donderdag wordt een ultieme poging ondernomen om alsnog een overeenkomst af te sluiten voor 2017.

Lees er meer over in de jongste KRM-Nieuwsbrief die nu online staat !

Het kabinet van minister De Block heeft de RIZIV-administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke individuele kinesitherapeut. De beschikbare lineaire indexatie van 0,83 % zou inbegrepen zijn.

De minister drong tevens aan op verdere onderhandelingen in de overeenkomstencommissie, ondermeer over de reiskost bij huisbezoeken.

Of de ziekenfondsen inmiddels hun standpunten hebben bijgesteld richting een correcte overeenkomst, is onbekend.

U leest alle nuttige informatie in onze jongste Nieuwsbrief die vanaf heden online staat.

Gisteren werd meegedeeld in het Verzekeringscomité dat het kabinet De Block in samenspraak met het RIZIV beslist heeft een voorstel van overeenkomst op te maken voor 2017 , dat zal verzonden worden aan elke kinestherapeut. Die laatste heeft vervolgens 30 dagen tijd om dit voorstel van overeenkomst te aanvaarden of te weigeren.
 

Op een ultieme vergadering van de conventiecommissie van heden is het onmogelijk gebleken om een overeenkomst af te sluiten voor de komende twee jaar.

De mutualiteiten hebben geen enkel nieuw element aangebracht in het overleg, dat dan ook is vastgelopen.

De voorbije vergaderingen zijn alle door Axxon geformuleerde voorstellen van aanpassing van de ontwerptekst van overeenkomst punt na punt van de tafel geveegd door de mutualiteiten.

Vandaag vergaderde de Overeenkomstencommissie in een marathonzitting gedurende ruim vijf uur op het RIZIV ... met als resultaat: nog steeds geen overeenstemming over een ontwerp van overeenkomst voor 2017.

De verzekeringsintellingen hebben omzeggens op elk concreet punt dat door de kinesitherapeuten als gewenste wijziging werd aangebracht in de ontwerptekst negatief gereageerd.


Met ingang van 1 januari 2017 vervallen de huidige groene en blauwe getuigschriften voor verstrekte zorgen.

Vanaf die datum moet u verplicht de nieuwe (witte) GVZ-en gebruiken. Op deze nieuwe versie staat geen enkele persoonlijke informatie vooraf afgedrukt.

Nieuw is dat uw ondernemingsnummer moet vermeld worden op het GVZ.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIZIV; volg onderstaande link :

De  nomenclatuur inzake CVS en fibromyalgie wordt gewijzigd met ingang van 01.01.2017. De beslissing om deze aan te passen dateert van begin 2016 maar werd pas nu publiek gecommuniceerd.

De terugbetaling van kinesitherapieverstrekkingen wordt niet geschrapt, maar verschoven naar de courante pathologieën, waardoor patiënten nog recht hebben op 18 zittingen jaarlijks. Honorarium en remgeld per zitting worden aangepast aan de langere tijdsduur die is voorzien.

Vorige week heeft een werkgroep binnen de Overeenkomstencommissie de aftrap gegeven voor de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst voor 2 jaar (2017-2018). Het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst kondigt zich nu reeds aan als moeilijk.

Enerzijds is er de beperkte indexmassa die de regering voorziet voor volgend jaar : 2/3e van de index wordt niet toegekend, wat neerkomt op  € 12,757 mio besparingen op de indexmassa. Daarnaast rekent het RIZIV op € 5 mio bijkomende besparingen door ingrepen in de nomenclatuur van de zware (E-)pathologieën.

De langverwachte hervorming van het fameuze Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 op de uitoefening van de gezondheidsberoepen is een feit. Naast de ziekenhuisfinanciering is dit één van de belangrijkste dossiers die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block tot een goed einde hoopt te brengen.

Ondanks de bloemstructuur (vroeger een pyramide) en de veel minder hiërarchisch georganiseerde zorgverlening behoudt de arts in dit ontwerp zijn centrale plaats in de gezondheidszorg. Ook in de toekomst hebben dokters een monopolie op de medische diagnose.

Pagina's