Stad en OCMW Mortsel bundelen samen met woonzorgcentrum Meerminnehof en Mayerhof, GZA Sint Jozef, psychiatrisch centrum Sint Amedeus en ECD ORION en KA Mortsel hun krachten opdat dementie in Mortsel niet vergeten wordt.

Reeds geruime tijd wordt in de betrokken werkgroep van de Technische Raad gesproken over de nieuwe procedure voor CVS-patiënten die van kracht zou worden, en die  de verplichte passage inhoudt via een multidisciplinair referentiecentrum  dat het te volgen programma samenstelt in overleg met de HA, waarna pas kinesitherapie kan worden voorgeschreven.

Deze nieuwe procedure kan nog altijd niet van start gaan, wat dus een vacuüm veroorzaakt voor nieuwe patiënten.

Een van onze leden meldt ons dat een ziekenfonds (CM) recent zijn ingediend kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie heeft geweigerd wegens niet conform aan de huidige wetgeving.

Bij navraag blijkt dat het kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie inderdaad is aangepast is met ingang van 1 mei 2015.

Het gaat om enkele futiele aanpassingen die aan de essentïe van de inhoud niets veranderen.

De blauwe getuigschriften voor verstrekte hulp (groene voor vennootschappen) worden op 1 juli aanstaande vervangen door een nieuw model.

Voor het gebruik van de  oude getuigschriften komt er - na aandringen van de verstrekkers-  een overgangsperiode: vanaf 30 juni 2016 dienen alle zorgverstrekkers dit nieuwe GVVH te gebruiken.

De aanpassingen kaderen in de uitvoering van gewijzigde wetgeving.

Belangrijke wijzigingen :

- er is nog slechts 1 model, identiek voor vennootschappen en natuurlijke personen;

Axxon kondigde vorige week reeds enkele resultaten aan die betrekking hebben op de werkzaamheden in de Overeenkomstencommissie.

Wij stellen vast dat in werkelijkheid nog geen enkel punt concreet is gerealiseerd,

tenzij dan het rapport over de controle op het naleven van 85%-regel, een taak die het IMA (Intermutualistisch Agentschap) vervult, en waarvoor het zich overigens royaal laat betalen door het RIZIV.

Huisbezoeken

Recent kwamen de huisartsen in het nieuws omdat ze een verdere verhoging van de prijs voor een huisbezoek bepleiten. Een van onze collega’s reageerde daarop via de geschreven pers, en wat later kwam Axxon met zijn mededeling.

Lees hierover onze jongste Nieuwsbrief.

De taken van de ziekenfondsen wordt heden ten dage meer en meer ter discussie gesteld.

Zo'n dossier met "gewicht" verdient enige toeliching. Lees onze bijdrage hier.

 

Als kinesitherapeut kunt u een forfaitaire tegemoetkoming van 800 euro krijgen in de kosten van het softwarepakket dat u gebruikt voor het elektronisch beheer van uw patiëntendossiers.

Alle informatie hieromtrent kan u hier nog eens nalezen.

Enkele tientallen adviserend geneesheren dienen elk jaar een aanvraag in voor het sociaal statuut, terwijl ze voltijds aan de slag zijn als bediende en in die hoedanigheid een wettelijk pensioen opbouwen. Toch zou het RIZIV hen tot nog toe dat sociaal statuut zonder enige vorm van controle hebben toegekend.


De integrale tekst van de nieuwe overeenkomst kan u raadplegen onder de rubriek 'beroepsgebonden informatie', onderdeel "RIZIV".

Deze overeenkomst loopt van 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.

Pagina's