77 praktijken in België hebben zich reeds kandidaat gesteld om mee te werken aan de dataregistratie die Axxon wenst op te zetten. Met de verzamelde gegevens wil Axxon een beter zicht krijgen op verschillende pathologieën en het aantal behandelingen  wat betreft de courante pathologieën in 2016.

Daarnaast wil Axxon ook meer verfijnde gegevens verzamelen inzake Fa-pathologieën. Met de verzamelde data hoopt Axxon zich beter te kunnen voorbereiden op het 1e punt van het Convenant.

Axxon naar Raad van State tegen discriminatie in tariefakkoord.

De beroepsvereniging trekt vandaag ook naar de Raad van State tegen de nieuwe overeenkomst die eind februari werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het Riziv.

Volgens Axxon zijn bij de totstandkoming van het akkoord ‘de beginselen van rechtszekerheid, vertrouwen en redelijkheid geschonden’.

Na een volgehouden inspanning van vele jaren participatie binnen het Vlaams Eerstelijnsoverleg (VELO) boekt Axxon nu een belangrijk resultaat.

Kinesitherapeuten worden eindelijk erkend als partner in de zorg via de kringwerking. De Vlaamse vleugel van AXXON heeft steeds ingezet op de uitbouw van kringen. Het belang voor de kinesitherapeut is duidelijk: deel uitmaken van zijn lokale kring en via deze weg de beroepsbelangen verdedigen op lokaal vlak.

 7975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten verwerpen het voorstel M 17.

Hoeveel onder hen nu daadwerkelijk deconventioneren zal pas later blijken.

Het is nu wachten tot half april vooraleer de exacte cijfers inzake deconventie bekend worden, de zgn. quorumtelling die het RIZIV moet uitvoeren.

 

De collega’s die toegetreden blijven weten dat hun ereloon van € 22,26 per half uur werk voor het vierde jaar op rij NIET geïndexeerd wordt.

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan de 7.975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten die aan Axxon te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen in te gaan op het voorstel van overeenkomst dat het RIZIV hen heeft voorgelegd voor 2017. 

Wij beschouwen dit als een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Onderstaande mededeling werd deze ochtend verzonden vanuit PQK :

“De voorbije dagen werden wij meermaals gecontacteerd in verband met de omzendbrief van het RIZIV waarin staat dat de kwaliteitspremie voorbehouden is voor geconventioneerde kinesitherapeuten. Helaas kunnen wij u enkel meedelen dat wij hiervan niet op de hoogte werden gesteld.

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan het succes van de niet-toetredingsactie van Axxon, die door meer dan 41% krachtig werd ondersteund.

Er is geen sprake van desinformatie door de kinesitherapeuten, maar wel van een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Waarom ik (als vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité namens onze sector) het convenant heb getekend, en mij volledig distantieer van de overeenkomst M 17 !

Axxon heeft zeer bewust geweigerd zijn handtekening te plaatsen onder het voorstel van Overeenkomst, uitgewerkt door de RIZIV-administratie en inmiddels op 27-02 met gewone meerderheid goedgekeurd door het Verzekeringscomité.  Wij wensten onze collega’s op het terrein niet nogmaals te gijzelen in een overeenkomst zonder uitzicht op beterschap inzake basishonoraria, en dit voor twee jaar.

Het nieuwe intergemeentelijk zwembad te Mortsel streeft naar een brede toegankelijkheid voor iedereen.

In het najaar van 2015 werden we met enkele kinesitherapeuten en belanghebbenden  uitgenodigd om mee te brainstormen over concrete toepassingen die de toegankelijkheid voor minder-mobiele mensen in het nieuwe zwembad zouden verbeteren.

Kortom: een lage drempel in zijn brede context.

Heel wat aandachtspunten werden blootgelegd, niet het minst door diegenen die aan den lijve de beperkingen hebben ondervonden in het verleden.

Voor minister De Block is extra geld voor o.m. de kinesitherapiesector geen optie.

“Het budget is wat het is, zegt haar woordvoerster. “Wij zijn het geld niet gaan zoeken bij de patiënten maar bij degenen die de besparingen beter kunnen dragen. Als zij dat nu doorrekenen, is dat op hún verantwoordelijkheid.”
Volgens De Block kunnen de patiënten hun kinesitherapeut of arts daar ook zelf op aanspreken. En ontevreden patiënten kunnen altijd van dokter veranderen.

Pagina's