De uitgaven voor kinesitherapeutische verzorging in 2019 vertonen een onderschrijding van ruim 3%.

Er werd 823,650 mio euro uitgegeven voor kinesitherapieprestaties over heel 2019. De onderschrijding bedraagt 23,69 mio. Het is het tweede jaar op rij dat er een belangrijke onderschrijding van het budget wordt vastgesteld, al was ze in 2018 dubbel zo groot.

Het is wachten op meer gedetailleerde cijfers om na te gaan in welke setting(s) er minder werd uitgegeven dan voorspeld en berekend door het RIZIV.

De maatregelen voor kinesitherapeuten in de Woonzorgcentra zijn online gezet. Vooral de pagina's 23, 31 en 33 zijn van belang voor kinesitherapeuten.

U kan het volledige document hier downloaden, of via  https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

Sommige zorgverleners hebben extra kosten om zichzelf en hun patiënten voldoende te kunnen beschermen, bovenop de beschermingsmiddelen die de Overheid gratis ter beschikking stelt.  Het RIZIV en de FOD VGZ  wijzen er op dat ze merken dat sommige zorgverleners bepaalde kosten voor beschermingsmateriaal waarmee zij geconfronteerd worden ten gevolge van de COVID-crisis, wensen door te rekenen aan de patiënt. 

Alle onderstaande uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020 en blijven geldig gedurende de periode gelinkt aan de pandemie COVID-19. 

Teneinde de continuïteit van de kinesitherapiebehandelingen en de zorg voor de patiënt te kunnen blijven garanderen, werden op vraag van AXXON bepaalde termijnen voor de geldigheid van medische voorschriften, Fa-, Fb- en E-pathologieën  aangepast door het RIZIV.

Vanaf maandag 4 mei kan u de ambulante, niet-dringende zorg  voor uw patiënten weer opnemen. De Federale Raad voor Kinesitherapie stelde voor onze beroepsgroep een strategie op in samenwerking met AXXON, en die heeft inmiddels groen licht gekregen van  de FOD Volksgezondheid.

De Federale Raad voor Kinesitherapie (FRK) en AXXON werkten samen om een advies op te stellen met betrekking tot de exitstrategie voor de kinesitherapie in tijden van corona.

Niet alle kinesitherapiepraktijken hebben hun deuren volledig gesloten.  Patiënten die nood hebben aan een dringend noodzakelijke behandeling kunnen nog steeds verzorgd worden op de praktijk of aan huis, onder strikte voorwaarden. Veel artsen zijn zich daar nog niet van bewust en zijn evenmin op de hoogte van de mogelijkheid om een tele- of videoconsult met de patiënt op

Ondernemers die ten gevolge van de coronacrisis een groot omzetverlies lijden, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Ook kinesitherapeuten die enkel nog dringende behandelingen uitvoeren en hun inkomsten met 60% zien dalen, vallen onder de regeling.

Dat is bevestigd door het Vlaams agentschap innoveren & ondernemen (VLAIO).

Van bij de aanvang van de coronacrisis heeft AXXON er bij het kabinet De Block op aangedrongen om beschermend materiaal, waaronder mondmaskers, te voorzien voor de kinesitherapeuten die patiënten met een dringende kinesitherapeutisch zorgnood behandelen.

Om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt te garanderen heeft het RIZIV gisteren door een tijdelijke maatregel een video- en telefonisch consult mogelijk gemaakt gedurende de coronacrisis.

De regelgeving daarover deelden we gisteren reeds mee. U kan ze hier nog eens nalezen.

Dankzij de herhaalde tussenkomst van AXXON hebben nu ook kinesitherapeuten eindelijk recht op een compensatiepremie.

Gisteren besliste de Vlaamse regering dat er een compensatiepremie komt voor kinesitherapeuten die een groot deel van hun inkomen derven door de huidige coronacrisis. De overheid verplichtte de kinesitherapeuten weliswaar niet om hun praktijk te sluiten, toch werken velen op dit ogenblik niet of behandelen enkel dringende gevallen.

Pagina's