Zelfstandige groeperingen : uitstel meldingsplicht tot uiterlijk 31 maart 2017 (04-02).

Heel wat vrijberoepsbeoefenaars werken samen met collega’s om kosten te delen, denk maar aan de exploitatiekosten van een praktijkruimte, apparatuur, kantoormateriaal, de elektronische agenda, …

Afhankelijk van de wijze waarop die samenwerking vorm gegeven is (juridisch gestructureerd is), kan u mogelijk gebruik maken van een btw-vrijstelling die u toestaat om geen btw aan te rekenen op de aanrekening van deze kosten.


We hebben u eerder bericht over de vrijstelling voor zogenaamde “zelfstandige groeperingen”. Een belangrijke nieuwigheid is dat indien uw samenwerking enkel en alleen tot doel heeft om kosten te delen - u werkt dus, om het in juridische termen uit te drukken, samen via een kostenassociatie/maatschap of via een middelenvennootschap - u deze samenwerking ook moet melden bij de btw-controle.

Oorspronkelijk had u daarvoor de tijd tot en met 31 januari 2017. Op de website van de FOD Financiën werd bevestigd dat de zelfstandige groeperingen hiervoor uitstel hebben gekregen tot en met 31 maart 2017.

Dit geeft u twee maand extra de tijd om uw samenwerking onder de loep te nemen en eventueel contact op te nemen met uw adviseur om te bekijken of uw specifieke samenwerkingsverband voldoet aan de voorwaarden.