WZC in Vlaanderen : quid op 1 juli 2021 ? (29-06)

Bent u een zelfstandig kinesitherapeut die bewoners behandelt in een Woon- en Zorgcentrum ? Dan leest u best onderstaand bericht.

Zoals u ongetwijfeld reeds vernomen hebt verandert de regelgeving in Vlaanderen met ingang van 1 juli 2021 wat betreft de verstrekkingen door zelfstandig kinesitherapeuten in een WZC. Enkel verstrekkingen bij bewoners met O en A profielen volgens de Katz-schaal mogen nog onder de RIZIV-nomenclatuurnummers geattesteerd worden. Voor de andere bewonersprofielen zal de kinesitherapeutische zorg vervat zitten in het dagforfait.

Deze beslissing heeft dus een belangrijk impact op de residentiële ouderernzorg.

Door schaarste op de arbeidsmarkt (talloze openstaande vacatures), is het voor vele WZC’s onmogelijk om op korte termijn voldoende loontrekkende kinesitherapeuten in dienst te nemen om te kunnen voorzien in de voorgeschreven kinesitherapiebehandelingnen.  Om de mogelijke tekorten op te vangen kan een WZC een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een zelfstandige kinesitherapeut om de behandelingen bij zijn patiënten verder te zetten na 1 juli 2021.

AXXON heeft gisteren in het Verzekeringscomité en vandaag in de Overeenkomstencommissie gepleit voor een duurzame oplossing die de kwaliteit en de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg, de keuzevrijheid van de bewoner en de werkdruk voor de kinesitherapeuten in loondienst waarborgt.

Het RIZIV is pas sinds eind vorige week op de hoogte van deze wijziging, en zoekt nu in allerijl naar een pragmatische oplossing voor het probleem.

AXXON is op geen enkel ogenblik geconsulteerd door Vlaams voogdijminister Beke omtrent dit Vlaams Interprofessioneel Akkoord  (VIA6), dat reeds op 30 maart blijkt afgesloten te zijn.

Vermits de politieke en administratieve molen erg traag werkt, heeft AXXON in samenwerking met z'n juridische dienst een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. AXXON-leden kunnen het downloaden op de website van de beroepsvereniging.