Wijzigingsclausule M18 bis op komst per post en elektronisch (28-01)

De wijzigingsclausule M18 bis werd op 19-01-2019  pas  goedgekeurd door de Ministerraad.

De publicatie hiervan in het Staatsblad wordt verwacht begin februari. Het RIZIV verzendt tegelijkertijd een omzendbrief per post, en een elektronische versie die in uw E-healthbox zal terecht komen.

U hebt dan 30 dagen de tijd om uw huidige convcentiestatus eventueel te wijzigen.