Wijziging nomenclatuur met ingang van 1 augustus 2021 (08-07)

Met ingang van  1 augustus 2021 mag u de "overschrijdingscodes" bij courante pathologieën slechts 54 keer per patiënt per kalenderjaar aanrekenen, onafhankelijk van het aantal pathologische situaties. Het betreft de nomenclatuurcodes 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 en 560615.

Dit ontwerp van nomenclatuurwijziging werd een jaar geleden reeds goedgekeurd door de Technische Raad voor de Kinesitherapie en bekrachtigd door de Overeenkomstencommissie.  De publicatie van dit KB gebeurde met veel vertraging op 15 juni jl., zoals dat wel meer het geval is met KB's de laatste tijd., zie o.m.de terugbetaling van beschermingsmiddelen.

Deze nomenclatuuraanpassing is  gebaseerd op de berekening van het aantal prestaties in de overschrijdingscodes. Daaruit blijkt dat deze prestaties voornamelijk worden aangerekend door kinesitherapeuten die hun RIZIV-profiel overschrijden (outliers), wat twijfels doet rijzen omtrent de kwaliteit van de verleende zorg. Deze maatregel wordt derhalve gerechtvaardigd door een streven naar het doelmatig inzetten van de middelen, door te voorkomen dat deze overschrijdingscodes steeds opnieuw of onnodig worden gebruikt.

Voor het jaar 2021 houdt het RIZIV rekening met de "overschrijdingscodes" die u attesteerde vóór 1 augustus om te bepalen of het aantal van 54 keer is bereikt.