Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering (04-04)

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van donderdag 28 maart is het wetsontwerp inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met zijn amendementen (parlementair document 54K3441) aangenomen.

Dit betekent dat de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten die een gedeconventioneerde kinesitherapeut raadplegen zal worden afgeschaft.

Het is nu aan de volgende regering om de uitvoeringsbesluiten en datum van inwerkingtreding vast te leggen.

Dit is een zeer belangrijke stap in de strijd die Axxon sinds eind 2016 voert omtrent deze materie in het belang van onze patiënten.

Het is bovendien de volgende overwinning na de petitie-actie van 2017, de hoorzitting in de Kamercommissie, de steun van een aantal parlementsleden met een concreet wetsvoorstel als resultaat , en niet te vergeten de uitspraak door de Raad van State van 7 februari jl. die twee artikels uit de overeenkomst M17 vernietigde.

Lees meer over dit alles in onze jongste Nieuwsbrief.