Werkgroep ziekenhuisfinanciering (14-09)

Afgelopen zomer werd de 'werkgroep’ ziekenhuisfinanciering geïnstalleerd. Deze commissie adviseert het kabinet De Block bij de hervorming van het ziekenhuisbeleid.

Behalve kabinetsmedewerkers zetelen in de werkgroep ook telkens 5 vertegenwoordigers van de artsensyndicaten, vijf van de ziekenhuiskoepels en vijf van de ziekenfondsen.

Minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block wil tijdens deze legislatuur sleutelen aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de herziening van het KB 78 en de herijking van de nomenclatuur.

De twee laatste  dossiers belangen direct de kinesitherapiesector aan, het eerste dossier ook op indirecte manier.

Alleen, er zetelt geen enkele kinesitherapeut in de werkgroep over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van de organisatie van het ziekenhuislandschap. Deze fungeert als klankbord voor het kabinet bij het uitwerken van concepten en hervormingsvoorstellen zoals voorzien in het plan van aanpak, en is inmiddels gestart met zijn werkzaamheden.