Weigering Fa-kennisgeving door sommige ziekenfondsen: spijkers op laag water ? (10-06)

Een van onze leden meldt ons dat een ziekenfonds (CM) recent zijn ingediend kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie heeft geweigerd wegens niet conform aan de huidige wetgeving.

Bij navraag blijkt dat het kennisgevingsformulier voor een Fa-pathologie inderdaad is aangepast is met ingang van 1 mei 2015.

Het gaat om enkele futiele aanpassingen die aan de essentïe van de inhoud niets veranderen.

Om die reden het kennisgevingsformulier weigeren is o.i. echt spijkers op laag water zoeken, zeker omdat het RIZIV deze wijziging op geen enkele manier heeft meegedeeld aan de kinesitherapeuten op het terrein.

U bent gewaarschuwd. De juiste versie staat op deze website onder dde rubriek "RIZIV".