Wat betekent M 17 concreet ? (06-04)

 7975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten verwerpen het voorstel M 17.

Hoeveel onder hen nu daadwerkelijk deconventioneren zal pas later blijken.

Het is nu wachten tot half april vooraleer de exacte cijfers inzake deconventie bekend worden, de zgn. quorumtelling die het RIZIV moet uitvoeren.

 

De collega’s die toegetreden blijven weten dat hun ereloon van € 22,26 per half uur werk voor het vierde jaar op rij NIET geïndexeerd wordt.

Het aalmoes van € 0,39 voor de verplaatsingsvergoeding bij een huisbezoek wordt een iets groter aalmoes van € 1,01, en daarmee is de kous afgelopen.

Ze kunnen wel aanspraak maken op hun RIZIV-sociale voordelen van € 1400 per jaar om extra pensioen op te bouwen, en een telematicapremie van € 800 die sinds 2008 nooit werd geïndexeerd.

 

Voor de tweede zitting op intensieve zorgen, een patiëntvriendelijke maatregel die Axxon al jaren bepleit  is 334.000 euro voorzien.

De verhoging met 25%  tot € 27,5  die men vanaf 1 september voorstelt voor één zitting per jaar per patiënt bij wijze van intake in courante pathologie is om praktische en juridische-technische redenen quasi onhaalbaar tegen de voorziene datum.

Mogelijk hebben we een historische kans gemist om  -als beroepsgroep-  een tweede patiëntvriendelijke maatregel te realiseren:  het opheffen van het verschil in terugbetaling voor patiënten die een al dan niet toegetreden kinesitherapeut consulteren, net zoals bij artsen en tandartsen.

Wie vandaag een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadpleegt ziet zich geconfronteerd met een verminderde terugbetaling van 25%, een penalisatie van de patiënt die bij geen enkele onderhandeling betrokken of geraadpleegd is.

Maar het werkveld is ook bijzonder ontgoocheld over de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de reeds lang beloofde kwaliteitspremie. In een driejarige cyclus (2012-2015) hebben 1069 kinesitherapeuten een strikt gecontroleerd kwaliteitslabel behaald.

Deze kwaliteitspremie moet zeker onderwerp van discussie zijn binnen de taskforce die het RIZIV heeft opgericht voor de kinesitherapiesector, en die weldra van start gaat onder auspiciën van het Verzekeringscomité. De overheid geeft immers zelf toe dat de sector gedurende jaren verwaarloosd is.