Vraag uw telematicapremie tijdig aan bij het RIZIV !

Als kinesitherapeut kunt u een forfaitaire tegemoetkoming van 800 euro krijgen in de kosten van het softwarepakket dat u gebruikt voor het elektronisch beheer van uw patiëntendossiers.

Alle informatie hieromtrent kan u hier nog eens nalezen.

Het aanvraagdocument kan u hier downloaden. Vergeet niet het attest van uw sociaal verzekeringsfonds in te sluiten !

Uw aanvraag moet uiterlijk 31 maart zijn ingediend bij het RIZIV, liefst per aangetekende zending.