Vraag om het ingaan van de overeenkomst uit te stellen resoluut afgewezen (27-01).

Op de jongste vergadering van de Overeenkomstencommissie werd door de ziekenfondsen voorgesteld om de nieuwe overeenkomst M 18 pas te laten ingaan op 1 juni. Als reden gaven ze aan dat de wijzigingen aan de nomenclatuur onmogelijk kunnen geïmplementeerd worden in hun software tegen 1 februari. Nochthans zijn de VI's reeds sinds 22-12 jl. op de hoogte van die wijzigingen. Ze beschikten weliswaar nog niet over de nieuwe pseudocodes die zullen gebruikt worden, maar dat probleem stelt zich evengoed voor onze softwareleveranciers.

De tekst van de nieuwe Overeenkomst vanaf 1 februari 2018 is nog niet terug te vinden op de RIZIV-website.

De nieuwe tarieven zijn intussen wel gepubliceerd op 01-02.

Reden hiervoor is dat ingevolge de gewijzigde wetgeving (wet van 11 augustus 2017) de overeenkomst nog aan de Ministerraad moet worden voorgelegd. Deze kan ten vroegste op 2 februari zijn goedkeuring verlenen, NA een gunstig advies van de Minister van budget.

Nadien pas kan de overeenkomst in het Staatsblad gepubliceerd worden, en mag u een omzendbrief van het RIZIV verwachten waarin de toetredingsprocedure wordt beschreven, en de voornaamste wijzigingen qua nomenclatuur. Na publicatie hebt u 1 maand de tijd om uw eventuele weigering om toe te treden door te geven via MyRIZIV.