Voorstel ziekenfondsen afgewezen, Algelmene Raad aan zet

De ziekenfondsen legden op 6 oktober in het Verzekeringscomité van het RIZIV hun begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg voor 2015 op tafel. Hun voorstel is om de groeinorm ( in 2014 in theorie nog 3% ) te verlagen.  Daardoor zouden de uitgaven bij ongewijzigd beleid volgend jaar met 1,1 miljard euro dalen.

 

De realiteit luidt echter anders: door het gevoerde beleid heeft minister Onkelinkx de laatste twee jaar systematisch middelen weggepompt uit het RIZIV, om deze te gebruiken voor andere deelsectoren van de sociale zekerheid, waardoor de reële groei van het totale RIZIV-budget amper 0,9 % bedroeg.

 

De zorgverleners en de ziekenhuizen stemden  het voorstel in het Verzekeringscomité echter weg. Zoals bekend wordt de groeinorm voor 2015 verlaagd naar 1,5% (regeringsvoorstel).

De ziekenfondsen vrezen nu dat de patiënten die rekening zullen betalen, of de artsen en de farmasector…

 

Van die 0,9% reële groei heeft de kinesitherapiesector voorgaande jaren niets gemerkt, integendeel: er is flink bespaard op de rug van zij die huisbezoeken verrichten.

 

In het voorstel dat de ziekenfondsen op tafel hebben gelegd zijn er in 2015 -wederom- geen extra middelen voorzien voor onze sector, behalve voor de vzw die het kwaliteitsproject PQK  aanstuurt: dat bedrag zou verdubbelen naar € 1 miljoen.

 

Het afgewezen voorstel van de ziekenfondsen komt nu op de tafel van de Algemene Raad van het RIZIV. Daar zetelen naast de ziekenfondsen ook de werkgeversorganisaties, de vakbonden en een aantal regeringscommissarissen. Elke groep beschikt over een vierde van de stemmen.

De Algemene Raad moet de derde maandag van oktober (20-10) een akkoord zien te bereiken. Dat komt dan op zijn beurt op tafel bij de begrotingsonderhandelingen van de federale regering, en die kan het ontwerp nog altijd wijzigen. Momenteel is het dus koffiedik kijken wat er volgend jaar gebeurt met ons kinesitherapiebudget.