Verzekeringscomité houdt ontwerp van overeenkomst in beraad (17-01).

Gisteren heeft het Verzekeringscomité vastgesteld dat het onmogelijk is gebleken een onderhandelde overeenkomst voor 2017 af te sluiten in onze Overeenkomstencommissie. Onder die voorwaarden laat de wet het Verzekeringscomité toe om een overeenkomst voor te stellen aan elke individuele kinesitherapeut.

Het voorstel van overeenkomst bevatte een basistekst met een lineaire indexering van de honoraria met 0,83 % op 01-02-2017. Daarnaast werd ook als nieuwigheid de Kwaliteitspremie geïmplementeerd in de tekst, d.w.z. dat de invoering daarvan voorzien wordt.

Deze overeenkomst zou gelden voor 2 jaar en niet stilzwijgend kunnen verlengd worden. Zij kan tevens vervangen worden door elke nieuwe overeenkomst die onderhandeld is tussen de kinesitherapeuten en de mutualiteiten.

Aangezien het voorstel geen enkel nieuw element omvat in vergelijking met wat in de laatste Overeenkomstencommissie op tafel lag, spreekt het voor zich dat Axxon niet akkoord kon gaan met dit ontwerp, evenmin als met alle vorige.

Na meer dan een uur debat zag de voorzitter geen andere uitweg dan het ontwerp van overeenkomst ter stemming voor te leggen aan de leden van het Verzekeringscomité. Met de steun van ALLE andere zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, verpleegkundigen,logopeden, bandagisten, opticiens,..) en stevig onderbouwde argumenten is Axxon erin geslaagd dit ontwerp tegen te houden. De verzekeringsinstellingen stemden zoals verwacht in blok VOOR, maar haalden niet de vereiste 2/3e meerderheid.

Wij hebben herhaald, zoals eerder in onze Overeenkomstencommissie, dat kinesitherapeuten niet het sociale vangnet hoeven te zijn voor betaalbare zorg !

€ 0,39 als verplaatsingsonkost voor een huisbezoek en € 22,26 voor en half uur werk + 10 minuten administratie zijn niet alleen niet marktconform in de gezondheidszorg, ze zijn een vijfjarige universitaire opleiding onwaardig !  Reactie van de kabinetschef van minister De Block: geen.

Het voorstel wordt nu in beraad gehouden tot de volgende vergadering van het Verzekeringscomité op 06-02-2017. Dan is slechts een gewone meerderheid vereist (de helft plus één) om het ontwerp goed te keuren en te verzenden aan de individuele collega.

Ondertussen zal de Overeenkomstencommissie opnieuw worden samengeroepen om nogmaals te proberen een onderhandelde overeenkomst af te sluiten.

Voor de kinesitherapeut op het terrein verandert er momenteel niets : de erelonen zijn vrij, de terugbetaling van prestaties gegarandeerd en voor alle patiënten identiek.

Tenslotte, onze voogdijminsiter heeft het nodig geacht om in een dagbladinterview twee weken geleden publiek de rethorische vraag te stellen waar terugbetaalde gezondheidszorg eindigt en comfortzorg begint in de kinesitherapie, waarbij ze die grens situeerde bij de 12e van 18 zittingen voor een patiënt met een courante pathologie. Dit is werkelijk beneden alle peil.

Mevrouw De Block zou moeten weten dat voor ons dan de rode knipperlichten in werking treden. Exact hetzelfde discours hebben we 15 jaar geleden beleefd: toen is ons budget in één klap met meer dan 10% geamputeerd onder het mom van EBM en comfortzorg, met als enig objectief de opstart van het paradepaardje van de toenmalige minister van sociale zaken: het ophoesten van het startkapitaal voor de Maximumfactuur.