Verplicht gebruik nieuw model getuigschrift voor verstrekte hulp (01-07)

Sinds 01.01.2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken.

De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt is afgelopen op 31.12.2016.

De tolerantieperiode van 6 maanden tot 30.06.2017 is ten einde: voor getuigschriften opgesteld na 30.06.2017 op oude modellen mag het ziekenfonds de patiënt niet meer terugbetalen.

Elk getuigschrift voor verstrekte hulp opgesteld voor 30.06.2017 op een oud model kan evenwel nog door de patiënt aan het ziekenfonds worden bezorgd binnen de 2 jaar vanaf het eind van de maand waarin de zorgen verstrekt zijn geweest. Het ziekenfonds zal dan deze geneeskundige zorg terugbetalen.