Verjongde raad van bestuur Axxon-Kik geïnstalleerd (16-02).

Op de jongste algemene vergadering van Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, werd een nieuw en jong bestuur verkozen, met een mandaat voor de komende 4 jaar. 

De selectieprocedure van de kandidaten hield rekening met een evenwichtige spreiding en afspiegeling van de kine-populatie. Naast criteria zoals bestuurservaring, kennis over de beleidsfuncties en de beroepsproblematiek, werd rekening gehouden met genderevenwicht, vertegenwoordiging van de diverse statuten (zelfstandigen, loontrekkenden, gemengde statuten), lokale spreiding (provincies), bijzondere beroepsbekwaamheden, kringen, leden buiten kringen en leeftijd.

Deze procedure heeft het mogelijk gemaakt om een jonge en vernieuwde ploeg op de been te brengen met voldoende diversiteit om aansluiting te vinden in het beroepsveld.

De uittredende ploeg heeft met z'n idealistische inzet de ontvoogding van de kinesitherapie steeds in het hart gedragen, een proces dat zijn eindpunt nog lang niet bereikt heeft maar door de nieuwe ploeg beslist zal worden voortgezet.

Als nieuwe voorzitter verwelkomen we Dirk Verleyen, een collega die in de vorige legislatuur een sterk netwerk uitbouwde met contacten, zowel binnen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Welzijn als federaal. Verder wordt hij geflankeerd door Ann Coppé en Jean Van Hoornweder die een stuk continuïteit aanleveren vanuit de vorige legislatuur. Bij de echte nieuwkomers ontmoeten wij Ann De Zitter, Eli Schaillée, Mieke Vervisch en Baldwin Sondervan – jonge veertigers die de verschillende sectoren van het beroepsveld kennen en de behoeften van dynamische zelfstandige praktijken en van loontrekkenden in instellingen weten aan te sturen.

Op vraag van de provincie Limburg zal een nog voor te dragen kandidaat uit de provincie zich later bij de raad van bestuur voegen en alzo het laatste zitje innemen.