Vanaf 2016 komt nog slechts een beperkt aantal softwarepakketten in aanmerking voor de telematicatoelage (18-10).

Vanaf 2016 komen nog slechts een viertal (nederlandstalige) softwarepakketten in aanmerking voor uw telematicatoelage (€ 800). Het gaat om de pakketten die de homologatieprocedures met succes hebben overleefd.

De lijst kan u hier raadplegen.

Beschikt u nog over een ander pakket, dan wordt het hoog tijd om een conversie van uw database te vragen naar een van de vier gehomologeerde pakketten.