Valse start voor CVS-patiënten op 1 september ?

Vanaf 1 september start het RIZIV met een nieuwe regeling voor patiënten met CVS. Die houdt in dat kinesitherapie (18 zittingen) en cognitieve gedragstherapie worden terugbetaald. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen weigert zich echter achter die regeling te scharen. Lees hier meer over de diagnostische centra, en bekijk het standpunt van de klinisch psychologen.