Uw honoraria voor 2020 (21-12).

Tijdens de jongste onderhandelingen waren Axxon en ziekenfondsen het erover eens dat er in 2020 moest ingezet worden op de chronische zorg.

Bovenop de indexmassa van 20,5 miljoen werd er na lange discussies een extra marge van 5,47 miljoen toegevoegd aan de partiële begrotingsdoelstelling voor 2020. Deze extra middelen maakten een volledige herwaardering van de honoraria voor Fb- en E-pathologieën mogelijk. Net zoals de eerste stap in 2019  wil Axxon in de toekomst voor de Fb- en E-pathologiegroep verder inzetten op doelmatige zorg en mediaangerichte terugbetaling, door voor de eerste reeks van behandelingen een hoger honorarium te voorzien, waarna dat afgebouwd wordt eens de mediaan bereikt is.

Vermits het gebruik van pseudocodes (nog steeds) voor problemen zorgt bij de mutualiteiten, zal AXXON erop toezien dat de registratie van de eerste zittingen binnen de verschillende pathologiegroepen (pseudocodes in courante en Fa; registratie bij Fb, E en lijst § 11 bis) volledig geïmplementeerd worden in de nomenclatuur. Zulks vergt een wetswijziging, en we weten uit ervaring dat publicaties in het Staatsblad lang kunnen aanslepen (medio 2020?).

Uw  honoraria voor 2020

  • Courante: idem als in 2019.

1e tot 9e zitting: 25 euro (met pseudocodes die verdwijnen na publicatie in het Staatsblad van nieuwe nomenclatuurnummers).

Vanaf 10e zitting:  22,26 euro.

De 6 euro voor dossieropstart  per patiënt per kalenderjaar blijft behouden.

  • Fa: idem als in 2019.

Eerste 20 zittingen: 25 euro (met pseudocodes die verdwijnen na publicatie in het Staatsblad van nieuwe nomenclatuurnummers).

Vanaf 21e zitting: 22,26 euro.

  • Fb: eerste 60 zittingen: 25 euro (met gebruik van reeds bestaande nomenclatuurnummers). Vanaf 61e zitting: 22,26 euro (bestaande nomenclatuurnummers).
  • E:  alle zittingen: 25 euro (gebruik bestaande nomenclatuurnummers)
  • Zodra de lijst § 11 bis van kracht wordt : alle zittingen: 25 euro (met gebruik van nieuwe nomenclatuurnummers)
  • Herwaardering M 48-prestaties in E-pathologie alle zittingen: 45 euro (gebruik bestaande nomenclatuurnummers)
  • Herwaardering M 36-prestaties in E-pathologie alle zittingen: 37,5 euro (gebruik bestaande nomenclatuurnummers)
  • Herwaardering M 36-prestaties in Fb-pathologie alle zittingen: 37,5 euro (gebruik bestaande nomenclatuurnummers)
  • De toeslagen voor de verplaatsingsvergoeding wijzigen niet.

Hogervermelde honoraria zijn onder voorbehoud. De nieuwe overeenkomst moet maandag 23-12 nog goedgekeurd worden door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.