Uitbetaling beschermingsmaatregelen loopt nogmaals vertraging op (02-07)

Deze week is door het RIZIV in de Overeenkomstencommissie meegedeeld dat het KB voor de 2e periode (september tot november 2020) eindelijk gepubliceerd is op 25-06-2021 in het Staatsblad. De uitbetaling die u nog tegoed hebt voor vorig najaar, en die beloofd was tegen eind juni,  zal in de loop van de maand augustus op uw financiële rekening  gestort worden..

Er is nu een volgend (nieuw) KB in de maak voor de 3e periode die liep van december 2020 tot juni 2021. Wat het bedrag van de vergoeding betreft zal rekening gehouden worden met de gedaalde prijzen van het materiaal, de evolutie van de pandemie en de vaccinatiegraad.

Intussen heeft de Beleidscel S.Z. (minister Vandenbroucke) ook beslist nog een 4e periode te vergoeden, nl. vanaf juli 2021. Ook hier zal een apart KB voor worden genomen.