Stand van zaken in de overeenkomstencommissie (08-06)

 

De mutualiteiten weigeren nog steeds elk voorstel dat gedaan wordt vanop de bank van de kinesitherapeuten. Axxon wenst in die omstandigheden niet meer verder te onderhandelen.  R. De Ridder (leidend ambtenaar) heeft de voorzitter en secretaris generaal van Axxon ontboden voor een onderhoud op donderdag 16 juni, nadat de besprekingen in aparte kamers (VI’s  en kinesitherapeuten apart met de voorzitter van de OC) evenmin iets hebben opgeleverd.

Eén bijkomend element vandaag : in 2015 is ons budget (kinesitherapie) met ruim 20 mio euro overschreden… wat de facto wellicht ook in 2016 tot overschrijding zal leiden, omdat het budget technisch onderraamd zal zijn van bij de start.

Door de aanpassing van de begrotingskalender (kabinet De Block) komt er een andere manier van bepaling van de financiering voor 2017.

Vanaf nu is het de overheid die het beschikbare budget voor de sector vaststelt. De respectievelijke overeenkomstencommissies krijgen de taak om binnen dit budget voorstellen te formuleren. Dit betekent tegelijk dat Axxon uiterlijk  in september 2016 met voorstellen zal moeten komen.

De task-force op het RIZIV suggereert ondertussen nu reeds 5 mio euro te besparen door de reglementering omtrent de E-pathologieën “aan te scherpen”.

 

De  AXXON-voorstellen voor de nieuwe conventie M16 luidden als volgt  :

Elementen waarmee de VI’s akkoord gaan:

  • In 2016 zullen de middelen die worden vrijgemaakt door de harmonisatie van de persoonlijke aandelen gebruikt worden om de terugbetalingstarieven van de perinatale verstrekkingen (§13, art 7) op hetzelfde niveau als van de “courante” verstrekkingen (§10, art 7) te brengen.

 

  • Binnen de overeenkomstencommissie wordt een werkgroep opgericht die de modaliteiten gaat uitwerken voor het 2de luik sociale voordelen RIZIV. Het gaat hier om de collega’s die werken in K, R of forfaitair systeem.

 

Voorstellen die de mutualiteiten resoluut van tafel hebben geveegd

  • De middelen die in 2017 worden vrijgemaakt door de wijziging van de nomenclatuur in het kader van de vergoeding van de behandeling van CVS en fibromyalgie kunnen worden gebruikt om het optrekken van de eerste zitting in de courante verstrekking tot € 29,00 (als bijkomende vergoeding voor de intake van de patiënt)
  • Voor een verhoging van de verplaatsingsvergoeding heeft men  voorgesteld dat de kinesitherapeut mag afwijken van het forfaitair supplement van de reiskosten (tot max 5 euro) mits informed consent van de patiënt.
  • Voorstel  van  positieve toetreding tot de conventie M16. Deze positieve toetreding door de individuele kinesitherapeut kan schriftelijk gebeuren per post of digitaal (MyRIZIV) via een beveiligde onlinetoepassing die ter beschikking is gesteld door het RIZIV, heeft onmiddellijk uitwerking en geldt voor de duur van de overeenkomst.
  • De mutualiteiten wensen het punt te schrappen uit de overeenkomst waar er sprake is van de kwaliteitspremie. Elk  kinesitherapeut die op 29/02/16 voldeed aan de kwaliteitscriteria  zou voor het jaar 2015 een kwaliteitspremie van € 2000 ontvangen. Deze zou gestort worden op de rekening van de betrokkenen uiterlijk op 01/01/18.
  • Bij art. 11 § 2  inschrijven dat bij een overschrijding van de budgettaire doelstelling Axxon , voor het invoeren van correctiemaatregelen, moet geraadpleegd  worden om exogene factoren uit te sluiten.

 

  • Verder wenst Axxon de verlaging met 25% van de terugbetaling af te schaffen voor de patiënten van niet-toegetreden kinesitherapeuten in toepassing van artikel 49, §5 van de ZIV-Wet.  Aangezien dit voornemen niet uitsluitend tot de bevoegdheid van de overeenkomstencommissie behoort, wensen wij een specifieke werkgroep van het Verzekeringscomité op te richten die deze problematiek zal behandelen. De mutualiteiten gaan hiermee eveneens niet akkoord en de voorzitter dhr Ghilain zegt dat dit principe bij de overheid op geen steun kan rekenen.

 

Kortom, een nieuwe conventie M16  is nog mijlenver weg !